Thursday, Nov 24, 2022

صفحه نخست » پیام زهرا رهنورد به "آقایان حکمرانان"

zahra_banner.jpgپیام زهرا رهنورد: بیاید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید

ایران وایر - زهرا رهنورد، از رهبران در حصر جنبش سبز، امروز ۳ آذر ۱۴۰۱ در پیامی از حصر از «آقایان حکمرانان» خواست «بیائید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید.»

او در این پیام که با «به نام خداوند رنگین کمان» آغاز شده است، به ذکر نام برخی از جانباختگان اعتراضات سراسری ایران از جمله مهسا و سارا و نیکا، مهرشاد و اسرا و آیلار و حمیدرضا و آدینه‌نژاد پرداخته است.

این رهبر در حصر جنبش سبز همچنین به زندانی شدن دانش آموزان و دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «از بلوچستان و زاهدان تا کردستان را به خاک و خون کشیدید، از شمال تا جنوب و چهارگوشه ایران را غرق خون، تیر و تفنگ و باتوم کردید.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

زهرا رهنورد در پایان این پیام تصویری که توسط وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده تاکید کرد:

«دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم

بیائید مرا هم بکشید

یا تسلیم خواست مردم شوید»

zahra.jpgCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy