Tuesday, Nov 29, 2022

صفحه نخست » مدیری که حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده را بدهد در پی فشار امنیتی فوت کرد

lori_banner.jpgکانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانی‌‌نژاد کرمان یک ماه پیش حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده و دوربین‌ها را تحویل مقامات بدهد و بعد به اداره آموزش و پرورش احضار و از سمت مدیریت عزل شد و بر اثر فشارهای امنیتی در مدت کوتاهی فوت کرد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy