Monday, Jan 16, 2023

صفحه نخست » فراخوان عمومی حمید فرخ‌نژاد برای پیروزی سریع تر انقلاب مردم

روزنامه ایران، ارگان دولت مجددا به حمید فرخ نژاد بازیگر مهاجرت کرده از ایران حمله کرد. این روزنامه نوشت: حمید فرخ‌نژاد با انتشار تصویری از رضا پهلوی از او حمایت کرد و از مخاطبانش خواست تا صفحه او را دنبال کنند.
***


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy