Saturday, Jan 21, 2023

صفحه نخست » پرویز صیاد، به کارزار‌ من وکالت می‌دهم واکنش نشان داد

پرویز صیاد، به کارزار‌ من وکالت می‌دهم واکنش نشان داده و درباره موافقان و مخالفان این کمپین که پس از مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با شبکه منوتو آغاز شده است،‌ ویدیویی منتشر کرده است.

او در این ویدیو بر اتحاد همه ایرانیان تاکید کرده و از همه دعوت کرده است تا از هرگونه تفرقه پرهیز کنند.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy