Tuesday, Aug 15, 2023

صفحه نخست » انتشار دو فیلم از خرابکاری‌های «امام رضا» در اماکن تاریخی ساوه و نیشابور

imamreza.jpgدیگربان - یک پژوهشگر خطوط و اسناد و کتیبه‌‌های تاریخی با انتشار فیلمی فاش کرد که امام هشتم شیعیان از وندالیست‌های زمانه خود بوده و روی در و دیوار مساجد کنده‌کاری می‌کرده است

از امام هشتم شیعیان که به عنوان یکی از مشهور‌ترین شراب‌سازان نیز یاد می‌شود، قدمگاهی در نیشابور به ثبت رسیده که اندازه پای شخصیت کارتونی «هالک» است

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy