Wednesday, Sep 20, 2023

صفحه نخست » از نظم و انتظام در سرکوب شهروندان معترض تا بی نظمی و استهزاء در استقبال از رونالدو، حامد آئینه وند

Hamed_Aiynehvand.jpgحامد آئینه وند (دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل)

1.یکی از مهمترین ویژگی های نظام های دموکراتیک فارغ از ساختار سیاسی آنها «پاسخگویی» است. به این معنا که مسئولان و مدیران این نظام ها چاره ای جز اعلام مواضع روشن در خصوص اتفاقات و رویداد هایی که مرتبط با حوزه کاری آنها است ندارند و چنانچه از این مهم خود داری کنند با فشار جامعه مدنی و رسانه ها مجبور به ترک مقام خود خواهند شد.ماجرای استعفای رئیس فدراسیون فوتبال زنان اسپانیا به خاطر بوسیدن لب های کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در مراسم اهدای جام قهرمانی را حتما همه مخاطبان به یاد دارند که روبیالوس برای خرد انگاری و ساده انگاری حرکت زشت خود چه داستان هایی سر هم کرد و در نهایت اما تحتِ فشار افکار عمومی ، رسانه ها و جامعه مدنی و ورزشی اسپانیا از سمت خود استعفا کرد. هیچ یک از ما ایرانی ها اصلا احتمال نمی دادیم که سر نوشت یک بوسه و سوء استفاده از موقعیت آن هم در جریان اهدای جام قهرمانی به چنین داستان پر سر و صدایی ختم شود چون آن را خیلی کوچکتر از آن می‌پنداشتیم که به دردسری چنین بزرگ برای رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا ختم شود. علت هم آن است که قیاس به نفس می‌کنیم چون می بینیم با وجود انواع و اقسام ناکارآمدی ها و رسوایی های بزرگ جنسی و مالی مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی که به شدت شیفته خدمت هستند نه خدایی نکرده تشنه قدرت ، کسی استعفا نمی کند. اگر هم به خاطر وخامت شرایط بر کنار می شوند در اندک زمانی در سمتی هم عرض یا حتی بالاتر مشغول به کار می‌شوند.

2.در جریان سالگرد قتل مهسا امینی و یک سالگی جنبش اعتراضی مهسا شاهد حکومت نظامی اعمال شده اما اعلام نشده ای در سراسر کشور بودیم که همه نیروهای لباس شخصی و نظامی به شکلی گسترده و منظم در خیابان ها و میادین اصلی و فرعی حضوری سنگین داشتند تا مبادا صدایی از جمعیتی بر خیزد که حاکمان دوست ندارندبشنوند. از این آرایش سنگین نظامی و تمهیداتی مانند کاهش تعمدی سرعت اینترنت ، تعمیرات خیابانی تعمدی ، بازداشت های پیشگیرانه بسیاری از فعالین سیاسی و خانواده های دادخواه مشخص می شود که اتفاقا جمهوری اسلامی با برنامه و پیش بینی نه تنها بیگانه نیست که خیلی هم آشناست منتها برنامه هایی که در راستای سرکوب و تضیع حقوق مردم و حفظ نظم سیاسی شیطانیِ موجود برای حفاظت از «منبع درآمدی به نام حکومت بر ایران است» نه برنامه هایی که قرار است به «بهزسیتی زندگی ایرانیان ، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی هوا ، افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی ، افزایش کیفیت خودروها ، جاده ها، مدارس ، دانشگاه ها ، بیمارستان ها ورزشگاه ها و...» بینجامد.

به همین دلیل هم نه «جان ایرانیان ، نه وقت ایرانیان و نه کیفیت زندگی ایرانیان و نه شخصیت ایرانیان »برای مسئولان جمهوری اسلامی مطلقا ارزشی ندارد. به همین دلیل هم پیش از آمدن رونالدو شاهد انواع و اقسام مزه پرانی ها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله عزت ا.. ضرغامی در خصوص وضعیت اینترنت رونالدو و هم تیمی های مهمانش در ایران بودیم. بدون تردید کسانی که با چنین نظم سنگینی نیروهای نظامی و امنیتی را در سالگرد مهسا برای جلوگیری از هر گونه حرکت اعتراضی روانه خیابان کردند می‌توانستند برای مراسم استقبال از رونالدو و تیم النصرتمهیدات انتظامی به کار گیرند که خلق ا.. هوادار ِ ایشان این چنین در خیابان پی اتوبوس ندوند و آنچنان به هتل محل اقامت برای عکس یادگاری حمله نکنند. اما چرا نکردند؟ پاسخش این است که اساسا موضوع برایشان بی اهمیت است چون جنبه امنیتی ندارد، ضمن اینکه عدم ایجاد انتظام برای مراسم استقبال و ایجاد بلبشو و وحشی گری تصویر مطلوبی از ایرانیان برای حاکمان ایران است تا به جهانیان بگویند برای چنین ملتی این حکومت نیز از سرشان زیاد است و زیادی به ما نپرید که چرا حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود .کلام آخر آنکه در جریان جنبش مهسا در سال گذشته و سالگرد آن حتی یک مسئول دون پایه دولتی اعم از کشوری و لشگری هم استعفای اعتراضی در برابر این جنایات انجام نداد و به عبارت دیگر از رژیم جدا نشد و این مهم برای آنان که در فکر باطل اصلاح این نظام هستند واجد نشانه های زیادی است. باشد که نیک بنگرند...Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy