Sunday, Sep 24, 2023

صفحه نخست » فیلم تاکنون دیده نشده از بدرقه خمینی به ایران

25-2.jpgبدرقه خمینی به سمت تهران این فیلم هیچ زمان در ایران پخش نشد شما جزو اولین ایرانی‌هایی هستید که این فیلم رو مشاهده می‌کنید یکی از اسناد توطئه جهانی ۱۹۷۹ که سال‌های طولانی به همراه هزاران نسخه از صفحات روزنامه‌های آن زمان در اختیار مردم قرار نگرفت.

به این فیلم خوب توجه کنید شبی که خمینی بدستور غرب و با برنامه ریزی فرانسه را ترک می‌کند و به ایران آورده می‌شود باز کردن راه برای فردی که تمام سازمان‌های جاسوسی جهان از ماهیت و هویت او خبر داشتند بغیر از ملت ایران اکثر کسانی که در کنار این جلاد می‌بینید ماموران سازمان‌های جاسوسی کشورهای بیگانه بودند نسل سوخته ولی آگاه امروز می‌توانند تمام زدوبندها را در این فیلم متوجه شوند زنی که دست خمینی را گرفته خانم دوریان مامور رابط سازمان سیا می‌باشد و یکسال در ایران ماند تا تمام برنامه انقلاب طبق نقشه آمریکا پیاده شود!!!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy