Sunday, Oct 22, 2023

صفحه نخست » فیلم "سینمایی - جنایی" از بازسازی صحنه قتل داریوش مهرجویی و همسرش

23.jpgامیرفرشاد ابراهیمی - خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ، صبح امروز دوشنبه اولین ویدیوی بازسازی صحنه جرم به روایت قاتلان داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر را منتشر کردند، اگر چه تصاویر قاتلان محو شده است (امری که برای متهمان سیاسی هرگز رعایت نمی‌شود) اما از لهجه آنان می‌شود فهمید که گزاره شایع شده و مصاحبه همسر مهرجویی پیش از قتل که گفته بود توسط یک تبعه افغانستان که گفته است عضو فاطمیون است تهدید شده درست است.
در این بازسازی صحنه قتل؛ همدستان قاتل اصلی را کریم صدا می‌کنند. از هرکدامشان هر سوالی می‌پرسی در نهایت همه جواب‌ها به کریم ختم می‌شود. گویی سه نفر دیگر هیچ اراده و اختیاری از خود نداشتند و کریم مغز متفکر آنهاست!
اما در این ویدیو ، جمهوری اسلامی جواب پرسش کنندگان را که اگر این قتل سیاسی و‌ امنیتی نبوده و قاتلان با انگیزه سرقت آمده‌اند را هم می‌دهد، طلاها و آنطور که در جعبه دیده می‌شود سکه‌های روی میز آرایش مرحومه محمدی فر را نشان می‌دهند و می‌پرسند چرا بعد از قتل این خانم طلاها را ندزدیدی؟ قاتلان هم می‌گویند :«دیگه یادمان رفت طلاها را برداریم!» دزدانی که به انگیزه سرقت می‌آیند، دو نفر را می‌کشند و مجموعا به هر دویشان ۴۸ ضربه چاقو می‌زنند اما یادشان می‌رود سرقت کنند!Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy