Saturday, Nov 18, 2023

صفحه نخست » کاریکاتور هفته

مانا نیستانی - دویچه وله

از شروع جنبش مهسا که "نه" بزرگ زنان به حجاب اجباری در گوشه گوشه ایران طنین‌انداز شد، حکومت کوشیده است با انواع واقسام ترفندها و فشارها آب رفته را به جوی بازگرداند و حجاب اجباری را احیا کند. از تشکیل شعب قضایی و ارسال پیامک و توقیف پرهزینه خودرو گرفته تا انتشار فیلم تذکر آمران امر به معروف در خیابان و عدم ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب از جمله اهرم‌های حکومت در این راه بوده‌اند.

mana.jpgتیم‌های موسوم به "حجاب‌بانان" هم با هزینه گزاف شهرداری به راه افتاده که تمرکز آنها بیشتر بر ایستگاه‌های مترو و اماکن و خیابان‌های پررفت‌وآمد است و کارشان هم "هدایت" توام با ارعاب و آزار زنان بی‌حجاب.

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

تصویری که اخیرا از تونل ‌یکی از متروهای تهران منتشر شد و عذاب و آزار و دلهره ناشی از حضور این "سفیران هدایت" را به نمایش می‌گذاشت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و بعضا به عنوان "تونل وحشت" از آن یاد شد. "تونل وحشت" دستمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله است.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy