Tuesday, Feb 27, 2024

صفحه نخست » دزدیدن گوشی توسط محافظ کاندیدای مجلس در ملاعام

mobile.jpgدزدیدن گوشی توسط محافظ کاندیدای مجلس در ملاعام شهروند نوشت:

فیروز آبادی نماینده فعلی و کاندید دوره بعدی شهر طرق رود اصفهان است فردی که گوشی را میدزدد یکی از ده محافظ فیروز آبادی است به کمک هم ریختن تو دهات خودمون هم مردم را زدن هم فحش ناموسی دادن هم موبایل یکی از فعالین شهر طرق را دزدیدند که مدارک مهمی ضد معدن داران داشت هم یک زنجیر طلای ۲۵ گرمی دزدیدند این نماینده یکی از اصلی تربن مافیای معادن کرکس و شهر طرق رود اصفهان است اینجا هم یه مشت محافظ سپاهی هستند که ریختن پیر و جوان را لت و پار کرده و کلی دزدی کردند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy