Monday, Apr 1, 2024

صفحه نخست » نظر شخصی زیباکلام درباره سیزده به در امسال

ایران اینترنشنال از دیروز منظما دارد اصرار میورزد به دشمنی نظام بابرگذاری آئین باستانی سیزده بدر.ظاهرا متوجه نیستند که بسیاری از هموطنانمان امروزبمناسبت شهادت حضرت علی(ع) عزادار هستند.ایکاش محض احترام بآنها،اینقدراصرار به زدن و رقصیدن نمیکردند.یادمان باشد نظام معلم اخلاق مانیست.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy