يكشنبه 20 مهر 1382

احمد محمود و پنجاه سال آفرينش ادبی، لادن پارسی، بی بی سی

احمد محمود و پنجاه سال آفرينش ادبی
لادن پارسی - بی بی سی

يک سال از درگذشت احمد محمود می گذرد
به مناسبت بزرگداشت سالروز درگذشت احمد محمود، صد و دومين نشست کتاب ماه ادبيات و فلسفه به بررسی کارنامه فرهنگی اين نويسنده اختصاص داشت.

اين نشست دوازدهم مهر ماه در خانه کتاب برگزار شد و در ابتدای آن، محمود معتقدی با بيان اينکه احمد محمود حافظه تاريخی نسلی بود که آرمان‏ های خويش را در کوره ‏راه‏ های حوادث روزگار آزموده بود، برای بزرگداشت او قطعه شعری را برای حاضران در نشست، قرائت کرد.

او ادامه داد: دستمايه احمد محمود در نشان دادن افت و خيزهای زمانه خويش در فضای تف زده جنوب در مقوله کارگران، مهاجران، طعمه های ساواک و چشم اندازهای زندان و جنگ خلاصه ميشد.

پس از آن صفدر تقی‏ زاده درباره احمد محمود گفت: يک سال از درگذشت احمد محمود، رمان ‏نويس و نويسنده جنوبی داستان های کوتاه، گذشته است، اما همچنان عطر وجود او و آثارش در فضای فرهنگی ما موج می ‏زند. چون او هم نويسنده‏ ای تراز اول و هم انسانی شريف و آزادانديش بود و نه تنها در خطه جنوب و ايران بلکه در صحنه ادبيات داستانی جهان نيز سيمايی برجسته و درخشان دارد و آثارش به چند زبان زنده دنيا ترجمه شده است. احمد محمود توانست در داستان ‏ها و رمان ‏های خود، وقايع جنبش‏ های اجتماعی و مبارزه‏ های آزادی ‏خواهانه دهه ۱۳۳۰ را به نحوی جاندار و مؤثر بيان کند. او حدود پنجاه سال به آفرينش آثار داستانی پرداخت و تقريباً تمام زندگی خود را با پشتکار و تداومی کم‏ نظير، وقف نوشتن کرد. همه نوشته ‏های او به استثنای دو فيلمنامه، فقط رمان و داستان کوتاه بود و هيچ نوع مقاله، نقد ادبی يا شگرد داستان ‏نويسی، از خود به جای نگذاشت. حاصل کار او چهارده رمان قطور و مجموعه داستان ‏های کوتاه است که در تاريخ و گنجينه ادبيات فارسی و به ويژه ادبيات داستانی ما به يادگار خواهد ماند.

[ادامه در بی بی سی]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/164

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد محمود و پنجاه سال آفرينش ادبی، لادن پارسی، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016