جمعه 25 مهر 1382

نامه مجید معصومی راد درباره به هم خوردن نمایشگاه هنر مفهومی اش، پندار

مجید معصومی راد، 25 ساله دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد، پیش از این در 5-6 نمایشگاه طراحی گروهی شرکت کرده ام که آخرین آن در نمایشگاه هنرهای مفهومی سال گذشته در موزه هنرهای معاصر بوده است که با نام (( آقامحمد خان)) در آن شرکت کرده بود.5 ماه پیش از من دعوت شد که نمایشگاه هنرهای مفهومی در کاخ موزه نیاوران 15 مهر تا 25 مهرماه نمایشگاهی برپا کنیم که به خاطر ناهماهنگی ها در میان کادر اداری 11 روز به تعویق افتاد. و حدود 12 روز پیش، زمانی که حتی پوستر نیز منتشر شده بود آن را به روابط عمومی موزه رساندم. تمام هماهنگی ها انجام شده بود.اما...
[ادامه در سایت پندار]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/405

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه مجید معصومی راد درباره به هم خوردن نمایشگاه هنر مفهومی اش، پندار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016