سه شنبه 29 مهر 1382

شعرخواني يدالله رويايي و زيبا کرباسي در فستيوال جهاني شعر در هايدلبرگ آلمان

heidelberg.gif

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/516

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعرخواني يدالله رويايي و زيبا کرباسي در فستيوال جهاني شعر در هايدلبرگ آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016