چهارشنبه 5 آذر 1382

انجمن نويسندگان كتاب كودك از وزارت امور اقتصادي و دارايي شكايت مي‌كند، فارس

خبرگزاري فارس: يكي از اعضاي انجمن نويسندگان كتاب كودك گفت: متاسفانه وزارت دارايي همچنان كار خود را براي اخذ غيرقانوني ماليات از نويسندگان كتاب كودك ادامه مي‌دهد.

يكي از نويسندگان كتاب كودك و نوجوان درباره عدم موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اخذ ماليات از نويسندگان كتاب كودك به خبرنگار فارس گفت: اگر وزارت دارايي اخذ ماليات غير قانوني را از نويسندگان كتاب كودك ادامه دهد ، انجمن نويسندگان كودك به مراجع قضايي شكايت مي‌كند.
وي افزود: مجلس و شوراي نگهبان حذف ماليات از نويسندگان كتاب كودك را تصويب كرده و حتي آقاي كروبي نامه‌اي را در اين خصوص نوشته است و اين تنها بي‌مهري وزارت دارايي را به اهل قلم مي‌رساند. البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مي‌توانست در اين باره قاطعانه برخورد كند كه اين كار را نكرد و حال ناشران دولتي نيز از جمله انتشارات مدرسه به جاي اخذ 5 درصد ماليات آن را به 10 درصد افزايش داده‌اند.
وي ادامه داد: وقتي دولت لايحه را پذيرفته ، وزارت دارايي نبايد براي اخذ ماليات از نويسندگان كتاب كودك پافشاري كند.
گفتني است انجمن نويسندگان كتاب كودك تا كنون دو نامه را براي رييس‌جمهور در تاريخ هشتم تير 82 و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 11 آبان 82 نوشته‌اند.
در بخشي از اين نامه آمده است: متاسفانه عليرغم نص صريح قانون ، وصول ماليات از نويسندگان كتاب كودك ادامه دارد و اين در حالي است كه انجمن نويسندگان اين مساله را پيگيري كرده است و چنين به نظر مي‌رسد در وازرتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصاد و دارايي اراده‌اي براي پايان دادن به اخذ غيرقانوني ماليات از نويسندگان كتاب كودك وجود ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1676

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن نويسندگان كتاب كودك از وزارت امور اقتصادي و دارايي شكايت مي‌كند، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016