سه شنبه 11 آذر 1382

وضعيت نشر كتاب در آبان ماه 1382، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
2791 عنوان كتاب در آبان ماه 1382 منتشر شد.
به گزارش سرويس فرهنك و انديشه ايلنا به نقل از روابط عمومي خانه كتاب، براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي اين موسسه، اين كتاب‌‏ها در شمارگان 13 ميليون و 397 هزار و 560 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان كتاب 4800 جلد بود.
اين 2791 عنوان در 2 ميليارد و 762 ميليون و 37 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 206 صفحه منتشر شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از ميان 2791 عنوان كتابي كه در آبان‌‏ماه سال جاري منتشر شد، 1290 عنوان ( 46 درصد مجموع‌‏كتاب‌‏ها ) چاپ نخست و 1501 عنوان ( 54 درصد مجموعه كتاب‌‏ها ) چاپ مجدد، 2132 عنوان ( 76 درصد مجموع كتاب‌‏ها ) تاليف و 659 عنوان ( 24 درصد مجموعه كتاب‌‏ها ) ترجمه بود.
در اين ماه، بيشترين كتاب‌‏ها از نظر موضوعي با 516 عنوان در موضوع ادبيات منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوع‌‏هاي علوم طبيعي و رياضيات با 443 عنوان، علوم عملي با 402 عنوان، دين با 347 عنوان، علوم اجتماعي با 330 عنوان، زبان با 286 عنوان، كليات با 133 عنوان، هنر با 131 عنوان، تاريخ و جغرافيا با 123 عنوان و فلسفه با 80 عنوان قرار گرفته‌‏اند.
در آبان ماه امسال، 550 عنوان ( 20 درصد مجموع كتاب‌‏ها ) براي كودكان و نوجوانان و 546 عنوان ( 20 درصد مجموعه كتاب‌‏ها ) كتاب كمك درسي و آموزشي انتشار يافت.
براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي خانه كتاب تا پايان آبان ماه سال جاري 22 هزار و 86 عنوان كتاب در كشور منتشر شده است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1831

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وضعيت نشر كتاب در آبان ماه 1382، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016