پنجشنبه 20 فروردين 1383

نمايش فيلم مستند تک درخت بيد ساخته ناصر زراعتي در مالمو سوئد

«انجمن ایران و سوئد» مالمو با همکاری ABF برگزار می¬کند:

نمایشِ فیلم، بحث و گُفت¬وگو

فیلمِ مستندِ «تَک درختِ بید»
ساخته: ناصر زراعتی (93 دقیقه)

زمان: شنبه 17 آپریل 2004، ساعت 17 و 30 دقیقه (پنج و نیم بعدازظهر)

مکان: Ystadv. 44 طبقه سوم

ورودی: 40 کرون

لطفاً از قبل بلیت تهیه فرمایید.


تلفن¬های اطلاعات:
79735 - 040
152277 031
0739513607

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در فیلمِ مستندِ «تک درخت بید»، پنجاه سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بیست و پنج سال بعد از انقلاب 1357، بیش از صد تن از ایرانیان ساکن گوتنبرگ (زن، مرد، پیر، جوان، میان¬سال، با گرایش¬های فکری و سیاسی گوناگون، از چپ تا راست) به این پرسش پاسخ می¬دهند:
«با بازگشتِ سلطنت به ایران موافقید یا مخالف؟ و چرا؟»

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6297

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايش فيلم مستند تک درخت بيد ساخته ناصر زراعتي در مالمو سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016