چهارشنبه 13 خرداد 1383

نمایش فیلم مُستندِ "تَک درختِ بید" ساخته ناصر زراعتي و گفت و گو، 12 ژوئن در کپنهاگ

نمایش فیلم و گفت و گو
در کپنهاکِ دانمارک

فیلمِ مُستندِ «تَک درختِ بید» (93 دقیقه)

ساخته: ناصر زراعتی

زمان: شنبه 12 ژوئن 2004، ساعت30 :17 (پنج و نیمِ بعدازظهر)
مکان: انجمنِ ایرانیان در کپنهاک

----------------------------------------------
در فیلمِ مستندِ «تک درخت بید»، پنجاه سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بیست و پنج سال بعد از انقلاب 1357، بیش از صد تن از ایرانیان ساکن گوتنبرگِ سوئد (زن، مرد، پیر، جوان، میانسال، با گرایشهای فکری و سیاسی گوناگون، از چپ تا راست) به این پرسش پاسخ میدهند:
«با بازگشتِ سلطنت به ایران موافقید یا مخالف؟ و چرا؟»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8443

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمایش فیلم مُستندِ "تَک درختِ بید" ساخته ناصر زراعتي و گفت و گو، 12 ژوئن در کپنهاگ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016