پنجشنبه 15 مرداد 1383

هفت ماه بعد از زمين لرزه فاجعه بار بم، سخنرانی وگفت وشنود با علی علومی شاعر و نويسنده اهل بم، 12 اگوست استكهلم

هفت ماه بعد از زمين لرزه فاجعه بار بم

سخنرانی وگفت وشنود با علی علومی
شاعر و نويسنده اهل بم

بم از ديروز تا امروز و فرداها

زمان: پنجشنبه 12 اگوست ۲۰۰۴ ساعت 6 بعد از ظهر
Sveavägen 41 مکان : استكهلم ABF

0736 35 53 35 تلفن اطلاعات :

نهاد هماهنگی نگذاريم بم فراموش شود(سوئد) با همکاری ABF

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10703

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هفت ماه بعد از زمين لرزه فاجعه بار بم، سخنرانی وگفت وشنود با علی علومی شاعر و نويسنده اهل بم، 12 اگوست استكهلم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016