جمعه 16 مرداد 1383

پيشنهاد ثبت خانه خاطرات دوران كودكي جلال آل احمد مطرح شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
پيشنهاد ثبت خانه خاطرات دوران كودكي جلال آل احمد از سوي ميراث فرهنگي استان تهران به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده شده است.
به گزارش‌‏خبرنگار ميراث فرهنگي‌‏ايلنا, جلال آل احمد نويسنده مشهور ايراني داراي آثار بسياري است كه از آن جمله زيارت , ديد و بازديد ,غرب زدگي , سفرنامه و چندين اثر ديگر را مي توان نام برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانه جلال آل احمد داراي پلاني , با طرح تركيبي ازمعماري سنتي و كلاسيك دوران خود و اعمال سليقه هاي غير معمارانه است.
اين بنا داراي حياط و با توجه به ورودي مناسب از جهت تقسيم فضاها و محفوظ بودن اندرون خانه , هر دو حياط عملكردي همانند حياط اندروني دارند.
اين بنا مربوط به دوران قاجار و حكومت احمد شاه است و مربوط به خاندان آل احمد است و مالك اصلي آن سيد احمد بوده و بعدها اين مالكيت به پدرجلال آل احمد منتقل مي شود.
در حال حاضرمالكيت اين بنا خصوصي است و بهره برداران آن كماكان خاندان آل احمد هستند و در خيابان خيام واقع شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10722

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيشنهاد ثبت خانه خاطرات دوران كودكي جلال آل احمد مطرح شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016