جمعه 23 مرداد 1383

منوچهر آتشي: خبرنگاران فرهنگي بايد اهل ادبيات و فرهنگ باشد، ايلنا

خبرنگاران از نظراشاعه جلوه هاي جديد هنري در جهان بسيار موثرند

تهران-خبرگزاري كار ايران
خبرنگارحوزه فرهنگ خود بايد اهل ادبيات و فرهنگ باشد تا بتواند خبر را از حالت ژورناليستي خارج و به آن عمق دهد و باعث گسترش ادبيات در جامعه شود.
"منوچهر آتشي" با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ادبي " ايلنا" افزود: ما دو نوع خبرنگار داريم يكي خبرنگاري كه صرفا مي‌‏خواهد خبر جديدي به روزنامه بدهد و توجه چنداني به محتواي دروني و اصل آن ندارد, اما گروه دوم فراتر از انتقال صرف يك خبر فعاليت مي‌‏كنند.
وي تصريح كرد: خبرنگاران فرهنگي و هنري بايد خود را در دسته دوم قرار دهند. كسي كه خبر فرهنگي, هنري و ادبي را منتقل مي‌‏كند بايد خودش هم در جريان‌‏هاي ادبي حضور داشته باشد و آنها را بشناسد.تشخيص و درك خبر و انتقال درست آن باعث گسترش ادبيات و فرهنگ واقعي مي‌‏شود.
اين شاعر و منتقد ادبي با اشاره به تاثير فعاليت در عرصه خبري بر روي نگارش شخص گفت: فعاليت در عرصه خبرنگاري باعث درك سريع و دقت ديد مي‌‏شود. اما شناخت‌‏هاي ژورناليستي نمي‌‏تواند به طور كامل اساس كار نويسنده قرار بگيرد, بلكه بيشتر جنبه اخلاقي- اطلاعاتي دارد.
سرآينده مجموعه "آهنگي ديگر" با اشاره به سرعت دگرگوني در جهان گفت: ما در ايران خيلي با ديردست‌‏آوردها و دگرگوني‌‏هاي جهان در اروپا و جاهاي ديگر آشنا مي‌‏شويم و از جمله اين دگرگوني, پيدايش مطبوعات است. اولين روزنامه‌‏ها در ايران مربوط مي‌‏شود به دوره قاجار كه بيشتر به شاهزاده‌‏ها مربوط مي‌‏شد.
آتشي اظهار داشت: ما اولين بار در دهه 20 بعد از تبعيد رضاشاه كه يك فضاي نيمه باز سياسي ايجاد شد شاهد حضور روزنامه در جامعه و مردم هستيم. يعني: آغاز روزنامه نگاري در ايران را بايد دهه 20 دانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي خاطر نشان كرد: در اين زمان روزنامه در شهرها مختلف منتشر شد و باعث حركت‌‏هاي عميقي در اجتماع بود. روزنامه‌‏ها تاثير زيادي از همراهي مردم با مسائل موجود در جامعه داشتند كه مي‌‏توان مسئله ملي شدن نفت و مبارزه با استعمار را نام برد.
آتشي كه هم اكنون در نشريه ادبي "كارنامه" فعاليت دارد, تصريح كرد: امروز رسانه‌‏هاي خبري زياد شده‌‏اند و فهميدن اخبار براي مردم چندان دشوار نيست, همچنين در زمينه ادبيات تاثير روزنامه‌‏ها و مجله‌‏ها انكارناپذير است.مسئله مانند پست مدرنيست نخست از طريق روزنامه‌‏ها و نشريات وارد جامعه شد و اكنون تاثير آن را مي‌‏توان مشاهده كرد. اگر چه ناقص و ناپخته است.
آتشي اظهار داشت: خبرنگاران از نظراشاعه جلوه‌‏هاي جديد هنري در جهان بسيار موثرند.مردم نخست از طريق روزنامه‌‏ها و خبرنگاران با جريان‌‏هاي موجود در جهان آشنا مي‌‏شوند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10882

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منوچهر آتشي: خبرنگاران فرهنگي بايد اهل ادبيات و فرهنگ باشد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016