دوشنبه 2 شهريور 1383

۱۰ نماينده مجلس خواستار لغو اجراى کنسرت يک نوازنده خارجى شدند، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۲ / ۰۶ / ۸۳
نايب رئيس و جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به احمد مسجدجامعى
وزير فرهنگ و ارشاداسلامى در مورد دعوت از يک نوازنده خارجى براى اجراى
کنسرت در ايران تذکر دادند.
در اين تذکر که محمدحسن ابوترابى فرد نايب رئيس مجلس آن را در ابتداى
جلسه علنى روز دوشنبه مجلس قرائت کرد "همزمانى اجراى کنسرت با تهاجم
وحشيانه آمريکا به شهر نجف اشرف " دليل اعتراض نمايندگان ذکر شده است .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نفيسه فياض بخش ، الهام امين زاده ، فاطمه آليا ، نيره اخوان ، فاطمه
آجرلو، سيد حسين ذوالانوار ، سيد جلال يحيى زاده ، حسين نجابت و احمد رسولى
نژاد اين تذکر را به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى داده اند.
ابوترابى پس از قرائت اين تذکر گفت : من هم خواهش مىکنم اين کنسرت
را لغو کنند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11170

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۱۰ نماينده مجلس خواستار لغو اجراى کنسرت يک نوازنده خارجى شدند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016