سه شنبه 17 شهريور 1383

دبير سابق انجمن نويسندگان كودك و نوجوان: صدا و سيما در زمينه معرفي كتاب‌ها گزينشي عملي مي‌كند، ايسنا


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - ادبيات
نگاه ايدئولوژيك به كتاب در رسانه ملي سبب شده است تا مقوله ترويج كتاب و كتابخواني در اين رسانه با مشكلات عديده مواجه شود.
علي اصغر سيدآبادي دبير سابق انجمن نويسندگان كودك و نوجوان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب گفت: اغلب متوليان صدا و سيما كتاب را كالاي ايدئولوژيك و تبليغاتي مي‌دانند. بنابراين هر زمان كه بخواهند در مورد آن صحبت كنند، با مسائل ديگري غير كتاب مواجه مي‌شوند.
اين نويسنده ادبي گفت: اين نوع نگرش سبب مي‌شود اين نگاه در رسانه‌ي ملي ما تقويت شود كه كتاب بخوانيم تا چنين و چنان شويم. در حالي كه بايد خود كتاب خواندن فارغ از اهداف آن تبليغ شود. چرا كه كتابخواني مولفه پيشرفت و توسعه‌ است.
اين روزنامه‌نگار تصريح كرد: از سوي ديگر همه كتاب‌ها در اين رسانه حضور نداشته و ندارند و امكان تبليغ براي كتاب‌ها ميسر نيست. بر همين اساس اگر ناشري بخواهد كتاب خود را از طريق اين رسانه تبليغ كند، عملاð با موانع و مشكلات زيادي مواجه مي‌شود. مضاف براينكه به لحاظ مالي نيز اين كار براي هيچ ناشري مقرون به صرفه نيست.
وي با اشاره به قلت برنامه‌هاي صدا و سيما در زمينه ترويج كتابخواني گفت: در اين برنامه‌هاي قليل نيز بحث معرفي كتاب به صورت گزينشي است. در حالي كه به نظر مي‌رسد وقتي كتابي در ايران با گذشتن از مميزي‌ها و سانسورهاي مختلف چاپ مي‌شود. صدا و سيما حق ندارد و نبايد مجدداð با گزينش برخي از آنها مميزي اضافه را به نشر وارد كند.
سيدآبادي گفت: البته اين بدان معنا نيست، هر كتابي را از نظر ارزشي و ادبي در سطح پايين هستند، بتوانند از طريق اين رسانه تبليغ و ترويج شوند. اما نبايد در اين گزينش‌ها نگاه ايدئولوژيك و تبليغي اعمال شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نويسنده تصريح كرد: صدا و سيما رسانه‌ي ملي است بنابراين بايد در عملكردهايش عموم افراد جامعه را در نظر بگيرد و كاملاð همه‌گير باشد و خدماتش ملي باشد. يعني وقتي همه ماليات مي‌دهند حق آن است كه همه نيز بتوانند از اين رسانه بهره‌مند شود. در حالي كه به نظر من مي‌رسد راديو و تلويزيون ما در معرفي كتاب‌ها بي‌طرف نيست و تبعيض‌آميز برخورد مي‌كند و پيوسته مبني بر حذف پاره‌اي از نويسندگان و روشنفكران است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11708

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دبير سابق انجمن نويسندگان كودك و نوجوان: صدا و سيما در زمينه معرفي كتاب‌ها گزينشي عملي مي‌كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016