يكشنبه 12 مهر 1383

قاتل "جان لنون "، خواننده بريتانيايى در آستانه آزادى قرار گرفت، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۷ / ۸۳
فرهنگى.نيويورک .موسيقى.قتل
"مارک چپمن "، مردى که ۲۴ سال پيش "جان لنون " خواننده برجسته بريتانيايى
را در نيويورک به ضرب گلوله از پاى درآورد، هفته جارى از زندان آزاد
مىشود.
اين خواننده عضو گروه چهار نفرى بيتلها است که از اين گروه "پال مک
کارتنى" و "رينگو استار" در قيد حيات هستند و "جورج هريسون " نيز در سال
۲۰۰۱ براثر ابتلا به سرطان از دنيا رفت .
به گزارش خبرگزارى فرانسه از نيويورک ، احتمال آزادى اين مرد اعتراض
هايى را از سوى طرفداران لنون ايجاد کرده و بعضى حتى قاتل را تهديد به
قتل کرده اند.
"چپمن " که اکنون ۴۹ سال دارد در هشت دسامبر سال۱۹۸۰ با شليک پنج گلوله
از پشت سر ،"لنون " را در بيرون از خانه اش در مانهاتان به قتل رساند و
دادگاه وى را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
اين مرد اکنون ۲۴ سال زندان را پشت سرگذاشته و سه شنبه يا چهارشنبه
هفته جارى دادگاهى تشکيل مىشود تا به درخواست وى براى آزادى به قيد قول
شرف گوش دهد.
وى دوبار پيش از اين در سالهاى ۲۰۰۰ و۲۰۰۲ تقاضاى آزادى کرده بود
که درخواست وى رد شد.
در آخرين بار هيات استماع کننده نظرات "چپمن " اعلام کرد که آزادى وى
ممکن است باعث "دست کم گرفتن جنايتى شود که وى مرتکب آن شده است .
"يوکو اونو" همسر "لنون " ضمن مخالفت با آزادى چپمن ، اين بحث را مطرح
مى کند که قاتل همسرش همچنان تهديدى براى او و پسرش به حساب مىآيد.
طرفداران "لنون " نيز در يک پايگاه اينترنتى خواستار حبس ابد "چپمن "
شدند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين پايگاه اينترنتى آمده است که "چپمن " همچنان براى امنيت عمومى
تهديد به حساب مىآيد و "نبايد با آزادى او اجازه دهيم که جان کس ديگرى
در خطر افتد".
او در سال۱۹۹۰ مراتب تاسف خود را از قتل "لنون " اعلام کرد و دادگاه
در سال۲۰۰۰ نسبت به رفتار وى در زندان نظر "بسيار مثبتى" داشته است .
اکنون چهل سال از اولين سفر گروه بيتلها به آمريکا مىگذرد. اين گروه
در سالهاى ۱۹۶۰ غوغايى در صحنه موسيقى پاپ بوجود آورد و"تهاجم بريتانيا"
به عرصه موسيقى آمريکا را نويد داد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12658

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قاتل "جان لنون "، خواننده بريتانيايى در آستانه آزادى قرار گرفت، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016