سه شنبه 21 مهر 1383

پس از استعفاي ايرج راد از تئاتر شهر؛ مدير اجرايي خانه‌ تئاتر هم استعفا كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - تئاتر
عبادلله كريمي، مدير اجرايي خانه‌ي تئاتر از سمت خود استعفا كرد.
كريمي درباره‌ي دلايل استعفاي خود به خبرنگار هنري ايسنا گفت: از آنجا كه منافع جمعي را به منافع فردي ترجيح مي‌دهم و هرچند مي‌دانم اين استعفا باعث رنجش بعضي از دوستان مي‌شود، اين بخش را به جان مي‌خرم.
وي استعفاي خود را در دو جهت مثبت ارزيابي كرد و گفت: بنده ريتم كندي در انجام كارها دارم و جلوي سرعت حركت آقاي مدير عامل را مي‌گيرم!
كريمي درباره دومين دليل استعفاي خود گفت: شايد اين موضوع موجب شود كه بعضي از نكات براي اهالي خانه تئاتر روشن شود.
او با اشاره به اينكه سابقه استعفايش به دو ماه پيش برمي‌گردد، افزود: بعد از انجام اولين مرحله ساخت و ساز خانه تئاتر از آنجا كه حس مي‌كردم با مدير عامل، هماهنگ سيستم استعفاي خود را به آقاي انتظامي، رئيس هيات مديره ارائه دادم اما به توصيه دوستان اين موضوع مسكوت ماند تا زماني كه آقاي راد رسما به عنوان مدير عامل انتخاب شد.
كريمي يادآور شد: زماني كه سمت مديريت اجرايي را به عهده گرفتم، تصور مي‌كردم خانه تئاتر يك تشكل صنفي است و به همه تعلق دارد اما به اعتقاد برخي از دوستان، اين نهاد، شخصي است و كسي نبايد در حيطه مالكيت آن گام بردارد.
به اعتقاد او، خانه تئاتر تشكيلاتي از هم گسيخته است و با بزرگ نمايي اموري مانند بيمه كردن اعضا و ... كاري از پيش نمي‌برد.
وي تصريح كرد: پيشنهاد من براي پيشرفت خانه تئاتر، تغيير مدل عامل است زيرا آقاي راد گرچه انسان بسيار خوب و هنرمند عزيزي است بايد بداند مدير عامل بودن نيازمند داشتن مهارت ديگري است.
كريمي گفت: مدير عامل، مجري مصوبات هيات مديره است اما اداره‌ي تئاتر به اين شيوه، باعث متلاشي شدن اين تشكل مي‌شود هرچند در اين ميان به دنبال يافتن مقصر نيستيم.
او با اظهار تاسف از روشن نبودن تعريف تشكل صنفي در ايران، بر لزوم روشن شدن تعريف و جايگاه انجمن‌ها و نيز شرح وظايف هر يك از اينها تاكيد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كريمي به ايسنا گفت: واكنش خانه‌ي تئاتر در مقابل مسايل اخير، مانند رد شدن تعدادي از متون چه بوده است آيا جز اين بوده است كه انجمن‌ها راسا اقدام كرده‌اند و متاسفانه انجمن‌ها هنوز باور ندارند كه بايد امور خود را با هيات مديره در ميان بگذارند و بعد وارد عمل شوند.
وي با طرح اين پرسش كه چرا هنگام برگزاري مجمع عمومي تنها يك دهم اعضاي خانه تئاتر حضور مي‌يابند، اين موضوع را ناشي از موفق نبودن عملكرد خانه تئاتر دانست و تصريح كرد: اين موضوع يا به ضعف اطلاع رساني بر مي‌گردد يا به بي انگيزگي اعضا براي شركت در مجمع و در هر دو صورت نشانگر ضعف خانه تئاتر است.
او درباره احتمال پذيرش استعفاي خود گفت: هنوز آقاي انتظامي به من جوابي نداده‌اند اما از دوستان مي‌خواهم كه براي بررسي بعضي از امور به من مراجعه نكنند زيرا ديگر سمتي ندارم.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13007

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از استعفاي ايرج راد از تئاتر شهر؛ مدير اجرايي خانه‌ تئاتر هم استعفا كرد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016