چهارشنبه 22 مهر 1383

سمینار سراسری آموزگاران زبان فارسی در اروپا، پنجم، ششم و هفتم نوامبر2004 در وین


کانون فرهنگی آموزگاران زبان فارسی در سوئد، در نظر دارد در پاییز امسال نهمین سمینار سالانه خود را به کلیه آموزگاران زبان فارسی که در کشورهای مختلف اروپا به کار تدریس
زبان فارسی اشتغال دارند، اختصاص دهد. این سمینار در شهر زیبای وین به تاریخ های پنجم، ششم و هفتم نوامبر2004 برگزار خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، ثبت نام و یا ارائه نظرات و پیشنهادات خود با ما تماس بگیرید:
رئیس هیئت مدیره کانون آموزگاران زبان فارسی در سوئد

Bahram Tavakoli
Merkurig. 65, 19556 Marsta, Sweden
Tel.46+ 8+59119289/Fax:46+8+59118910
Mobile:46+0707524356
E-mail: imls@telia.com

عضو هیئت مدیره کانون آموزگاران

Shahla Taher Passand
Tel.46+40+150994
E-mail: shahla.taherpassand@telia.com
کانون فرهنگی آموزگاران زبان فارسی در سوئد، از سال 1997 همه ساله برای ارتقای
کارایی آموزشی آموزگاران شاغل، سمیناری دو یا سه روزه در سوئد برگزار می کند.
هدف از برگزاری این سمینار فراهم آوردن شرایط مساعد برای تبادل نظرو همفکری آموزگاران و هم چنین برخورداری از نظرات افراد کارشناس در امر آموزش و پرورش
می باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تجمع امسال آموزگاران در شهر وین می تواند موجب گسترش تجربیات سی ساله آموزش
زبان مادری در سوئد به سایر کشورها گشته و زمینه ای را برای تبادل نظرآموزگاران
زبان فارسی در سطح اروپا فراهم نماید.

برنامه پیشنهادی سمینار:
1- اهمیت دو زبانگی در حفظ سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان .
2- آموزش زبان مادری در مدارس سوئد
3- آموزش زبان مادری در کشور اتریش و سایر کشورهای اروپایی
4- روش های تدریس بویژه برای دوره آمادگی و اول دبستان (آموزش حروف الفبا)
5- کتاب های آموزشی ( پیشنهادات و نظرات برای بهبود کیفیت مواد آموزشی)
6 - متفرقه

به امید دیدار شما در این سمینار هستیم . با ما به آدرس های فوق
تماس بگیرید.
هیئت مدیره کانون فرهنگی آموزگاران زبان فارسی در سوئد

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13052

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سمینار سراسری آموزگاران زبان فارسی در اروپا، پنجم، ششم و هفتم نوامبر2004 در وین' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016