چهارشنبه 11 آذر 1383

اميراشرف آريانپور پژوهشگرموسيقى: ربع پرده بايد از موسيقى ايرانى حذف شود، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۱ / ۰۹ / ۸۳
فرهنگى.موسيقى.همايش .آريانپور.
دکتر اميراشرف آريانپور پژوهشگرموسيقى يکى از مشکلات موسيقى ايرانى را
وجود ربع پرده (کرن و سرى) دانست و گفت : ربع پرده بايد از اين موسيقى
حذف شود.
وى روز چهارشنبه در گفت و گو با ستاد خبرى همايش هنر و جهانى شدن افزود
: تحول بزرگى که از زمان "باخ " در موسيقى غربى رخ داد، حذف ربع پرده بود
درحالى که در ساختار موسيقى ايران و فواصل گام هايش هنوز ربع پرده وجود
دارد.
"سرى" (sori) نت را يک چهارم پرده بالاتر و "کرن " (coron) يک چهارم پرده
پايين تر مىآورد.
آريانپور با اشاره به مشکلات موسيقى ايرانى در گستره جهانى، افزود : مشکل
بزرگ موسيقى ايرانى، نبود ابتکار و خلاقيت در موسيقى دانان است و اين هنر
زمانى مىتواند خصلت جهان شمول پيدا کند که با نوآورى همراه باشد.
وى گفت : اگر قرار باشد که براى همايشى مانند هنر وجهانى شدن يک اولويت
بندى قائل شويم پرداختن به هنر موسيقى در اولويت قرار دارد.
وى افزود : بدون شک هنرموسيقى در مقام مقايسه با هنرهاى ديگر نظير نقاشى،
گرافيک و حتى شعر از تاثيرگذارى بيشترى برخوردار است .
وى گفت : موسيقى ظرفيت زيادى براى بيان حالات و درونيات انسان مانند
غم ، شادى، هيجان ، عشق ، محبت و نفرت دارد.
وى اضافه کرد : در زمان جنگ نيز موسيقى مىتواند خصلت تحريک کننده داشته
باشد درحالى که در هنرهاى ديگر اين امر به چشم نمىخورد.
دکترآريانپور گفت : شکى نيست که وقتى مرزهاى ملى کم کم ازميان برود و
ورود و خروج مردم از يک کشور به درون کشورى ديگر بدون کمترين زحمت امکان
پذيرشود، هنر هم به راحتى مىتواند از يک نقطه به نقطه ديگر انتقال يابد.
" در چنين شرايطى هنر محدود به يک مرز وقلمرو نمىشود بطورى که امروزه
اين تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى را در موسيقى به خوبى ملاحظه مىکنيم .
وى اضافه کرد : به عنوان مثال موسيقى بلوچى خودمان از موسيقى هند و
پاکستان بهره مند شده است ،يا درنواحى شمال ايران يعنى تاجيکستان ، قرقيزستان
وترکمنستان مىتوان به خوبى شباهت هاى موسيقى اين نواحى را با موسيقى
نواحى هم جوار آن در ايران ملاحظه کرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين پژوهشگرافزود : موسيقى غربى هم درساليان اخير توجه زيادى به موسيقى
مشرق زمين اعم از چين ،هند وعرب داشته واين کشورها هم مدت ها است که در
دروس تخصصى خود واحدى به نام "اتنوموزيکولوژى" (موسيقى شناسى قومى)را در
نظر گرفته اند که به بررسى و شناخت موسيقى کشورهاى غيراروپايى مىپردازد.
وى گفت : در ساير هنرها هم وضع به همين صورت است و کسى نمىتواند ادعا
کند که هنر انتزاعى و کوبيسم متعلق به ما است ،اما درعين حال مىبينيم که
بيشتر نقاشان ما به دنبال چنين سبک هايى مىروند و بسيار به هنربومى خودمان
مانند مينياتور توجه نشان مىدهند.
همايش بين المللى هنر و جهانى شدن به همت مرکز مطالعات وتحقيقات هنرى
وزارت فرهنگ وارشاداسلامى با حضورانديشمندان کشورهاى مختلف ۲۷ و۲۸ دى ماه
سال جارى درتهران برگزار مىشود.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15101

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اميراشرف آريانپور پژوهشگرموسيقى: ربع پرده بايد از موسيقى ايرانى حذف شود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016