جمعه 4 دي 1383

گفتگوي عارف محمدي با بهروز وثوقي

به مارلون براندو خيلي احترام مي گذاشتم؛ براي اينکه سبک بخصوصي داشت. او را ستايش مي کردم... فيلم هاي کيارستمي را خيلي دوست دارم و کارهاي مهرجويي و بيضايي را دنبال مي کنم... پرستويي فوق العاده است. از آن هنرپيشه هايي که معلوم است روي کارش تحقيق مي کند...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

[با پوزش از خوانندگان. اين مصاحبه به شکل تصوير ارائه شده است]

aref35@yahoo.ca


عارف محمدي با بهروز وثوقي
-----------

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15950

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي عارف محمدي با بهروز وثوقي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016