شنبه 17 ارديبهشت 1384

نمايشگاه خبرساز، شرق

هجدهمين نمايشگاه كتاب، از ديروز آغاز به كار كرد. اين فستيوال ۱۰ روزه كتابخوان هاى سراسر كشور را به تهران مى كشاند تا براى يك سال خود خوراك تهيه كنند.در نمايشگاه كتاب امسال دو هزار و ۵۷۴ ناشر داخلى و خارجى از ۵۱ كشور جهان شركت دارند. ۶۰ درصد اين آثار مربوط به كتاب هاى لاتين و ۴۰ درصد مربوط به كتاب هاى عربى است.
بيشتر كتاب هاى خارجى نمايشگاه بين المللى كتاب را كتاب هاى حوزه هاى علوم سياسى، حقوق، علوم آموزشى، علوم دينى اسلامى، صنايع و فنون نظامى، مهندسى هوا فضا و جراحى هاى تخصصى تشكيل مى دهند. يك هزار و ۸۱۸ ناشر داخلى آثار چاپ اول و چاپ هاى بعدى از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را در مدت برگزارى نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار مى دهند.
از اين تعداد، يك هزار و ۹۱ ناشر به صورت مستقيم و ۷۲۷ ناشر از طريق نمايندگان خود در هجدهمين نمايشگاه بين المللى كتاب شركت دارند. ناشران داخلى در فضايى بيش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ مترمربع، بيش از ۹۴ هزار عنوان كتاب را در معرض ديد عموم قرار مى دهند. در نمايشگاه امسال يك هزار و ۲۹۵ ناشر از تهران و ۴۸۹ ناشر از شهرستان ها حضور دارند كه تعداد ناشران شهرستانى نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.۵۱ هزار و ۶۸۳ عنوان كتاب در گروه عمومى، ۱۱ هزار و ۷۸۸ عنوان در گروه كودك و نوجوان۱۱، هزار و ۳۳۳ عنوان در گروه آموزشى و ۲۷ هزار و ۶۹۲ عنوان در گروه دانشگاهى، كتاب هاى ارائه شده در بخش ناشران داخلى را تشكيل مى دهند.
ششمين نمايشگاه ناشران الكترونيك نيز همزمان با هجدهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران با همكارى مجمع ناشران الكترونيك در بخش ناشران الكترونيك برگزار مى شود.بيش از ۱۵۰ ناشر الكترونيك در فضايى افزون بر يك هزار و ۷۰۰ مترمربع۴۵۰، عنوان محصول جديد خود را در بخش اطلاع رسانى عرضه مى كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نمايشگاه كتاب و مطبوعات امسال كه به موازات هم برگزار مى شوند از اهميت بيش از حدى برخوردارند. امسال سال انتخابات رياست جمهورى است و اين نمايشگاه ها مى تواند فرصت خوبى براى كانديداها باشد تا خود را مطرح كنند و حرف ها را بزنند. نمايشگاه هجدهم، نمايشگاه خبرسازى خواهد بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22174

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايشگاه خبرساز، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016