يكشنبه 25 ارديبهشت 1384

دو کتاب تازه از منوچهر آتشی، مهر

به گزارش خبرنگار کتاب مهر ، ریشه های شب ، مجموعه اشعار منوچهر آتشی در 184 صفحه وشمارگان 2000نسخه توسط نشر نگاه منتشر شد .

این اشعار که دربرگیرنده تازه ترین سروده های شاعر است ، در قالب های گوناگون شعری سروده شده و به برخی عناصر ادبیات و فرهنگ فولکلور( بومی ) درمناطق مختلف ایران نیزتوجه شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از این شاعرمعاصر کتاب دیگری با عنوان غزل غزل های سورنا در 223 صفحه وشمارگان 2000نسخه توسط این ناشر روانه پیشخوان شده است . این کتاب که شامل 89 قطعه شعر از تازه ترین اشعار منوچهر آتشی است شامل اشعاری با عنوان : یسطرون ، یک یوسف در دوچاه ، غزل غزل های سورنا ، آ- مثل آهو ، حضوری ازلی ، انشاء الله ، خطابه ای به فریبندگان و نام تو به میهنم است .

آتشی درباره عنوان این مجموعه به مهر یاد آور شد : " سورنا " تخلص من است که به خاطرعشق به سرداراشکانی برگزیده ام و گاهی سرنا هم نوشته می شود . نکته دیگر این که تاریخ این شعرها به هم نزدیک است ، می خواهم بگویم که من دراین دوسه سال اخیر، یک روز را هم بدون نوشتن شعر نگذرانده ام .

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22619

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو کتاب تازه از منوچهر آتشی، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016