دوشنبه 26 ارديبهشت 1384

گفتگوي الناز جعفري با نيكي‌ كريمي‌: هايكو مرا تكان‌ مي‌دهد، اعتماد

نيكي‌ كريمي‌

اگر تا حالا فكر مي‌كرديد كه‌ نيكي‌ كريمي‌ فقط‌ يك‌ بازيگر سينما است‌ سريع‌ به‌ اشتباه‌ خود پي‌ ببريد! او امسال‌ در نمايشگاه‌ كتاب‌ همزمان‌ با ترجمه‌ و انتشار )چاپ‌ دوم‌( رمان‌ «نزديكي‌» حاضر شد و در غرفه‌ سينما با جمعي‌ از مخاطبانش‌ مواجه‌ شد كه‌ مجبور بود كلي‌ ياد بود براي‌ آنها امضا كند.

خسته‌ نباشي‌ از اين‌ همه‌ امضا!
كار ترجمه‌ براي‌ شما چه‌ پيشينه‌يي‌ دارد؟
- من‌ از دوران‌ كودكي‌ به‌ خواندن‌ كتاب‌ علاقه‌ زيادي‌ داشتم‌ و تقريبا از سن‌ 10 سالگي‌ كتاب‌هاي‌ انگليسي‌ زبان‌ را مي‌خواندم‌ و چون‌ خيلي‌ دوست‌ داشتم‌ كه‌ معني‌ آنها را بدانم‌ با كمك‌ فرهنگ‌ لغات‌ انگليسي‌ آنها را براي‌ خودم‌ ترجمه‌ مي‌كردم‌ ولي‌ به‌ صورت‌ جدي‌ اين‌ كار را با ترجمه‌ مقالات‌ براي‌ مجله‌هاي‌ مختلف‌ شروع‌ كردم‌.

مثلا چه‌ متوني‌؟
- ار جمله‌ كارهاي‌ من‌ ترجمه‌ كتاب‌ خاطرات‌ مارلون‌ براندو در مجله‌ فيلم‌ بود كه‌ در هر شماره‌ مجله‌ قسمتي‌ از اين‌ كتاب‌ چاپ‌ شد همچنين‌ مقاله‌هايي‌ با موضوع‌هاي‌ متفاوتي‌ را براي‌ مجله‌ دنياي‌ سخن‌ و دنياي‌ تصوير ترجمه‌ داشتم‌. كتاب‌ «نزديكي‌» را هم‌ در سال‌ 82 ترجمه‌ كردم‌.

در حال‌ حاضر چه‌ متني‌ در دست‌ ترجمه‌ داريد؟
- كتاب‌ «نور ماه‌ بر روي‌ درختان‌ كاج‌» را ترجمه‌ كرده‌ام‌ كه‌ مجموعه‌يي‌ منتخب‌ از آؤار نويسنده‌ و شعراي‌ «هايكو سراي‌» قديمي‌ است‌ كه‌ قرار بود براي‌ هجدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللي‌ كتاب‌ آماده‌ باشد كه‌ چاپ‌ آن‌ كمي‌ به‌ تعويق‌ افتاد. درحال‌حاضر تصميم‌ دارم‌ كتاب‌ صد هايكو از شعراي‌ هايكو سراي‌ انگليس‌ را ترجمه‌ كنم‌.

ايده‌ ترجمه‌ كتاب‌ «نزديكي‌» از كجا و چگونه‌ شكل‌ گرفت‌؟
- خيلي‌ اتفاقي‌. در سال‌ 1999 كه‌ در لندن‌ بودم‌ اين‌ كتاب‌ را يكي‌ از دوستان‌ به‌ من‌ هديه‌ داد. وقتي‌ براي‌ اولين‌بار اين‌ كتاب‌ را خواندم‌ دلم‌ نمي‌خواست‌ تمام‌ شود و بعد از خواندنش‌ مي‌خواستم‌ همه‌ را در لذتي‌ كه‌ برده‌ام‌ سهيم‌ كنم‌. چنين‌ شد كه‌ ترجمه‌ اين‌ كتاب‌ را شروع‌ كردم‌.

چه‌ لذتي‌ از خواندن‌ اين‌ كتاب‌ به‌ شما دست‌ داد كه‌ خواستيد ديگران‌ هم‌ در آن‌ لذت‌ سهيم‌ باشند؟
- اين‌ كتاب‌ با وجود متن‌ ساده‌ و روان‌ در عين‌حال‌ خيلي‌خوب‌ نوشته‌ شده‌. بعد از خواندن‌ اين‌ كتاب‌ انسان‌ مجبور مي‌شود كه‌ كمي‌ به‌ انتخاب‌هايي‌ كه‌ مي‌كند فكر كند. كتاب‌ از زبان‌ جي‌ )شخصيت‌ اصلي‌ داستان‌( نوشته‌ شده‌ . اين‌ كتاب‌ تجربيات‌ يك‌ نويسنده‌ است‌ كه‌ مشخا مي‌كند ذهن‌ يك‌ شخا چگونه‌ مي‌ تواند موقعيت‌ انسان‌ مدرن‌،پيچيدگي‌ها وسرگرداني‌هايش‌ را در مسير شناخت‌ خود و در تقلاي‌ بين‌ آگاهي‌ و ناآگاهي‌اش‌ به‌ تصوير بكشد.

آيا قبل‌ از خواندن‌ اين‌ كتاب‌ با آؤار حنيف‌ قريشي‌ آشنايي‌ داشتيد؟
- همان‌طور كه‌ گفتم‌ كتاب‌ «نزديكي‌» خيلي‌ اتفاقي‌ به‌ دستم‌ رسيد ولي‌ بعد از آن‌ اكثر كتاب‌ هاي‌ اين‌ نويسنده‌ را خواندم‌ و از بيشتر آؤارش‌ خوشم‌ آمد از جمله‌ كتاب‌ مجموعه‌ مقالات‌، آلبوم‌ سياه‌ و همچنين‌ مجموعه‌ داستان‌هاي‌ كوتاهش‌ «عشق‌ در دوران‌ غم‌». حنيف‌ قريشي‌ در شخصيت‌پردازي‌ داستان‌هايش‌ موفق‌ عمل‌ مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پايان‌ داستان‌ در هاله‌يي‌ از ابهام‌ است‌ كه‌ آيا جي‌ به‌ زندگي‌ خويش‌ برگشته‌ يا زندگي‌ جديدي‌ تشكيل‌ داده‌؟
- به‌ نظر من‌ پايان‌ داستان‌ كاملا واضح‌ است‌ كه‌ )جي‌( زندگي‌ جديدي‌ را آغاز مي‌كند. قشنگي‌ و زيبايي‌ داستان‌ هم‌ بخاطر پايان‌ آن‌ است‌ كه‌ جدا از ساير نوشته‌ها از كليشه‌ شدن‌ جلوگيري‌ كرده‌. جدالي‌ كه‌ جي‌ با خودش‌ داشت‌ كه‌ آيا بماند يا نه‌؟ اين‌ كتاب‌ را به‌ سمت‌ مدرن‌ برده‌. اين‌ كتاب‌ يكي‌ از ظريف‌ترين‌ و دردناك‌ترين‌ داستان‌هايي‌ است‌ كه‌ درباره‌ درونيات‌ و ذهنيات‌ يك‌ مرد و تجزيه‌ وتحليل‌ آن‌ نوشته‌ شده‌.

چرا به‌ سراغ‌ ترجمه‌ شعرهاي‌ هايكو رفتيد؟
- من‌ با هر شعر هايكو كه‌ مي‌خوانم‌ مدت‌ها زندگي‌ مي‌كنم‌. هايكو مرا تكان‌ مي‌دهد. يك‌ هنر ناب‌، يك‌ اتفاقي‌ كه‌ هم‌ روي‌ جسم‌ وهم‌ روان‌ تاؤير مي‌گذارد و جهان‌بيني‌، هنر، فرهنگ‌ و ... همه‌ چيز در آن‌ خلاصه‌ مي‌شود. البته‌ قبل‌ از من‌ احمد شاملو و رويا شيرزاد هم‌ از شعرهاي‌ هايكو ترجمه‌هايي‌ داشته‌اند.

اگر روزي‌ مجبور باشيد بين‌ بازيگري‌، كارگرداني‌ و ترجمه‌ يكي‌ را انتخاب‌ كنيد، كدام‌يك‌ را ترجيح‌ مي‌دهيد؟
- كار ترجمه‌ را بيشتر براي‌ دل‌ خودم‌ انجام‌ مي‌دهم‌ ولي‌ براي‌ كار، در حال‌حاضر سينما، بازيگري‌ و كارگرداني‌ دغدغه‌ اصلي‌ من‌ در اين‌ سال‌ها است‌.

ترجمه‌ كتاب‌ «نزديكي‌» چه‌ مدت‌ طول‌ كشيد؟
- از اوايل‌ زمستان‌ سال‌ 82 ترجمه‌ اين‌ كتاب‌ را شروع‌ كردم‌ و چاپ‌ اول‌ آن‌ در بهار 83 توسط‌ انتشارات‌ توفيق‌ آفرين‌ انجام‌ شد و چاپ‌ دوم‌ آن‌ امسال‌ همزمان‌ با نمايشگاه‌ بين‌المللي‌ كتاب‌.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22674

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي الناز جعفري با نيكي‌ كريمي‌: هايكو مرا تكان‌ مي‌دهد، اعتماد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016