دوشنبه 2 خرداد 1384

"نامه های مهدی اخوان ثالث" به کوشش محمد قهرمان می آید، مهر

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : نامه های زنده یاد مهدی اخوان ثالث - شاعر معاصر با عنوان " با یادهای عزیز گذشته " به کوشش محمد قهرمان ، توسط نشر زمستان به چاپ خواهد رسید.


به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر، در این کتاب اخوان ثالث نکات ظریفی را بدون پرده وملاحظات معمول بیان کرده و این مطالب بازگوکننده بخشی از زندگی مهدی اخوان ثالث است.

این گزارش حاکی است که CD نیزازتصویرها و بخشی از فیلم های قابل تکثیر و شعرها به صورت کاری مولتی مدیا در حال تهیه است که کارتهیه این CD نیز به عهده نشرزمستان می باشد.

همچنین جلد سوم مقالات اخوان با عنوان "حریم سایه های سبز" که مجموعه مقالات اخوان است توسط نشر زمستان به چاپ خواهد رسید.

این گزارش حاکی است کلیات اشعار اخوان ثالث که شامل باقی مانده اشعار اخوان است ، در کتاب یادشده گردآوری شده و از سوی نشر زمستان در 1800 صفحه به چاپ خواهد رسید.

به گزارش مهر، تجدید چاپ آخرین مجموعه ای که اخوان توسط نشر مروارید منتشر کرده بود و در حال حاضر از سوی نشر زمستان با اندکی اصلاح وتجدید نظر وحروفچینی مجدد با عنوان " تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم " منتشر می شود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنین کتابی با عنوان " ناگه غروب کدامین ستاره " که بعد ازدرگذشت اخوان ثالث ، از سوی نشر بزرگمهر به چاپ رسید و دیگر تجدید چاپ نشد ، در حال حاضر از سوی نشر زمستان با تجدید نظری به چاپ خواهد رسید.

این گزارش حاکی است عنوان این کتاب از بخشی از شعراخوان ثالث گزینش شده و دربرگیرنده مجموعه مقالاتی است که راجع به اخوان ثالث تالیف شده و کسانی چون دکتر شفیعی کدکنی - سیمین بهبهانی - خرمشاهی و... به نقد و بررسی شعر و ادبیات پرداخته اند .کتاب " آنگاه پس از تندر" نیزدیگر اخوان ثالث است که توسط نشر سخن تجدید چاپ می شود ، این کتاب در برگیرنده گزیده اشعاراین شاعر است . همچنین کتاب " شعر زمان ما " نیز گزیده اشعاراخوان است که توسط نشرنگاه تجدید چاپ خواهد شد .

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23083

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"نامه های مهدی اخوان ثالث" به کوشش محمد قهرمان می آید، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016