دوشنبه 16 خرداد 1384

كتابي از ”صادق چوبك“ از فهرست انتشار كنار رفت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


كتابهاي صادق چوبك در يك مجموعه، بدون “سنگ صبور” منتشر مي‌شود.

ناشر اين آثار در گفت‌وگو با خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: قرار بود كتابهاي ”سنگ صبور”، ”روز اول قبر”، “انتري كه لوطي‌اش مرده بود”، “خيمه‌شب‌بازي”، “چراغ آخر“ و “تنگسير“ چوبك را در يك مجموعه منتشر كنيم، اما از اين سري، “سنگ صبور” چون حذفياتش در مميزي خيلي زياد بود، آن‌را از فهرست انتشار كنار گذاشتيم. ضمن آنكه از اين سري، “روز اول قبر” و “چراغ آخر” هم در وزارت ارشاد هستند كه با آنها مشغول مكاتبه و مذاكره هستيم و احتمالا اين كتاب‌ها بدون حذف فراوان منتشر مي‌شوند.

مدير نشر گل جامه‌دران ياد‌آور شد: اگر امكان داشته باشد، اين آثار را به صورت cd هم منتشر مي‌كنيم.

وي افزود: ما ناشران، از آقاي مسجدجامعي كه خودش ناشر و نويسنده بود، كلي انتظار داشتيم. سه سال دويديم، ولي دستمان به آقاي مسجد جامعي نرسيد. من چند بار در خواست ملاقات حضوري با ايشان داشتم، ولي كوچك‌ترين جوابي به ما ندادند؛

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تا اينكه در نمايشگاه كتاب جلوي‌شان را گرفتم و درباره مميزي كتابها با ايشان صحبت كردم و گفتند مي‌روند پيگيري مي‌كنند و به ما جواب مي‌دهند؛ ولي احتمالا اين جواب دادن هم به اين ده بيست روز باقي مانده از دولت منتهي و مساله خود به خود منتفي مي‌شود.

اين ناشر در پايان از انتشار نزديك “فرهنگ تفسيري ايسم‌ها” تاليف محمد حاجي‌زاده خبر داد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23895

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كتابي از ”صادق چوبك“ از فهرست انتشار كنار رفت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016