دوشنبه 23 خرداد 1384

لاف ز برتری کم! شعر سيمين بهبهاني در تجمع معترضانه زنان نسبت به قانون اساسي، زنان ايران

سيمين بهبهاني

لاف ز برتری کم ، زن سنگ برابرت هستیم

تیر به ما چه می باری، نیمه دیگرت هستیم

تخمه بی روانت را در تن خویش جان دادیم

حرمت ما نگه می دار خالق و مادرت هستیم

عزت و امن و آسایش، می طلبی زما؟ آری

از دل خود اگر پرسی، همسر و دلبرت هستیم

حق طلبان و همراهیم، زنده و شاد و سرپاییم

گام بزن بیا با ما ، ما همه یاورت هستیم

حق حیات کاملتر، گرچه به کام شیر اندر

مطلب ماست باور کن، تشنه باورت هستیم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24374

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لاف ز برتری کم! شعر سيمين بهبهاني در تجمع معترضانه زنان نسبت به قانون اساسي، زنان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016