پنجشنبه 6 مرداد 1384

يادى از اكبر دودكار، شرق

خبر درگذشت «اكبر دودكار» در سن ۸۰ سالگى براى خيلى ها كه سينما رفتن را در سال هاى دهه ۶۰ آغاز كرده اند، يادآور فيلم هاى آن دوره است. البته كسانى كه سن بيشترى دارند، حضور او را در تئاترها و سريال هاى دهه ۵۰ به ياد مى آورند. دودكار با ته لهجه گيلكى اش و صدايى نيمه گرفته، توانست شخصيتى مختص خودش در عرصه بازيگرى سينماى ايران به وجود آورد. بخش اعظمى از فيلم هاى كميك دهه ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ سينماى ايران كارنامه بازيگرى دودكار را تشكيل مى دهد. مردى كه زياد مى دانست، راه دوم، جنجال بزرگ، كمال الملك، باشو غريبه كوچك، شبح كژدم، خارج از محدوده، گراندسينما، طوبى، گلنار، رنو تهران،۲۹ دلاوران كوچه دلگشا، عيالوار، آقاى بخشدار، سيرك بزرگ و سريال هزاردستان فيلم هايى هستند كه او در دهه ۶۰ بازى كرده و در دهه ۷۰ هم فيلم هاى دو نفر و نصفى، مدرسه پيرمردها، آپارتمان شماره ،۱۳ پاكباخته، دمرل، تعطيلات تابستانى، معجزه خنده و مرد آفتابى را از او ديده ايم. در سال هاى اخير فعاليت بازيگرى دودكار به نحو محسوسى كاهش پيدا كرده بود و دليل آن از ضعف او در بينايى ناشى مى شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين سال ها فيلم هايى نظير دخترى به نام تندر، عشق شيشه اى و سريال كوچه اقاقيا از دودكار پخش شد. زنده ياد اكبر دودكار در روز يكشنبه اين هفته در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25907

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يادى از اكبر دودكار، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016