چهارشنبه 2 شهريور 1384

داستان - زندگي‌نامه‌ي «سنگي بر گوري» همچنان براي نشر مجوز ندارد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب

تنها نوشته‌هاي منتشرنشده‌ي جلال آل ‌احمد، «يادداشت‌هاي روزانه» فعلا منتشر نمي‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين يادداشت‌ها در اختيار شمس‌ آل احمد - برادر جلال - است كه به‌خاطر مساعد نبودن حالش و نياز اين يادداشت‌ها به تنظيم، فعلا قصد انتشار آنها را ندارد.

نوشتن اين يادداشت‌ها از سال 1324 يعني 22 سالگي آل‌ احمد شروع شده و در مراحل مختلف زندگي او از جمله عضويت در حزب توده و انشعاب از آن، تا لحظه درگذشتش در 18 شهريور سال 48 در اسالم گيلان، ادامه يافته است.

اما از آثار اين نويسنده كه طي اين سالها به كسب مجوز نشر موفق نشده است، داستان - زندگي‌نامه «سنگي بر گوري» است كه به بچه‌دار نشدن آل‌ احمد مي‌پردازد. اين كتاب با اين جمله شروع مي‌شود: هر آدمي سنگي است بر گور پدر خويش.

آل احمد آثار مختلفي را در زمينه‌ي داستان، مقاله، سفرنامه و ترجمه منتشر كرده است كه برخي از آنها عبارتند از: ديد و بازديد، از رنجي كه مي‌بريم، سه‌تار، زن زيادي، نون والقلم، هفت مقاله، غرب‌زدگي، ارزيابي شتابزده، اورازان، تات نشين‌هاي بلوك زهرا، در خدمت و خيانت روشنفكران، خسي در ميقات، سفرنامه‌ي شوروي و ترجمه قمارباز داستايوفسكي و بيگانه آلبركامو.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26002

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'داستان - زندگي‌نامه‌ي «سنگي بر گوري» همچنان براي نشر مجوز ندارد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016