دوشنبه 14 شهريور 1384

التون جان و اجراي يك كنسرت رايگان، ايلنا

"التون جان" خواننده مشهور ايرلندي بعد از ظهر شنبه براي 200 نفر از طرفدارانش در رم كنسرتي رايگان اجرا كرد.
به گزارش گروه هنر ايلنا، طرفداران التون جان از آغاز سپيده دم در بلوار" ويادي فوري ايمپريالي" شهر رم كه مربوط به آثار باستاني است جمع شدند. سال گذشته نيز" سيمون" و" گارفونكل" در اين مكان به اجراي برنامه پرداختند.
اين خواننده كه نخستين بار در 1973 در ايتاليا به اجرا پرداخت پس از كنسرت اخيرش گفت: من عاشق شيوه زندگي ايتاليايي ها هستم .
مردمان اين كشور و روشهايشان را بسيار مي پسندم ، من عاشق مكانهايي هستم كه تاريخي شگفت انگيز دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به ذكر است، كه آخرين كنسرت بزرگ التون جان در برنامه "لايو 8" لندن بود كه خود از اجرا در آن اظهار رضايت مي كرد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'التون جان و اجراي يك كنسرت رايگان، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016