چهارشنبه 13 مهر 1384

غربت؛ ميهمان ياد "احمد محمود"، برزگداشت محمود در سكوت برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سومين بزرگداشت " احمد محمود" ، خالق رمان‌‏هاي همسايه‌‏ها , زمين سوخته‌‏ , غريبه‌‏ها , ديروز همچون 12 مهرماه سال گذشته ، با سكوتي غم انگيز و با غيبت نويسندگان و اهالي فرهنگ و تنها با حضور خانواده او در امامزده طاهر كرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا , در اين مراسم كه از ساعت 15:30 الي 17:30 روز گذشته ، بر سر مزار " احمد محمود " با حضور خانواده‌‏اش برگزار شد ، خبري از كانون نويسندگان و نويسندگان و هم دوره هاي محمود نبود ؛ در اين مراسم هيچ بيانيه‌‏اي از سوي هيچ نهاد و حتي كانون نويسندگان صادر نشد.
" احمد اعطا " ، از نويسندگان نامدار ايراني و خالق رمان "همسايه ها" ، روز 14 دي ماه سال 1310 در اهواز به دنيا آمد ، او تحصيلات ابتدايي اش را در زادگاهش اهواز گذراند ، ابتدا به نوشتن داستان كوتاه گرايش پيدا كرد و داستان‌‏هاي اوليه اش را در مجله " اميد ايران " چاپ كرد . تا پيش از انتشار رمان معروف " همسايه‌‏ها " ، محمود را بيشتر نويسنده داستان كوتاه مي‌‏دانستند ؛ در اين ميان ، تاثير هدايت و چوبك و بدبيني رايج در دوره پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ، بر سه داستان " مول " (1338) , " دريا هنوز آرام است " (1339 ) ، بيهودگي (1341) مشهود است ؛ محمود با نوشتن مجموعه داستان " زائري زير باران" (1347) راه مستقل خود را دريافت و در مجموعه‌‏‌‏هاي " پسرك بومي و غريبه ها " (1350) زندگي مردم تهيدست جنوب ايران را هنرمندانه توصيف كرد ؛ او در رمان " همسايه ها " ، مراحل رشد و تكامل روحي و رواني نوجواني به نام " خالد " را بر گستره وقايع ملي شدن صنعت نفت ايران و فعاليت هاي دهه 30 بازآفريني كرد.
محمود ، پس از آن ، همچنان كه داستان كوتاه مي نوشت دست به نگارش " داستان يك شهر" (1358) , " زمين سوخته " (1361) مجموعه داستان" ديدار" (1369) ." قصه آشنا " ( 1370) زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درون مايه بيشتر آثار محمود ، نگاهي انساني به اجتماع و بيان زندگي مردم و دردهاي آن‌‏هاست ؛ زبان استوار ، بيان ساده و رك گويي را مي توان از خصوصيات آثار محمود دانست كه در رمان‌‏هاي او به چشم مي خورد.
زندگي و علاقه محمود به جنوب و بيان زندگي مردم در آثارش خصوصيتي است كه باعث شد ، عده‌‏اي او را " راوي جنوب " بنامند و آثار او را از موفق‌‏ترين نمونه هاي ادبيات اقليمي معرفي كنند ؛ محمود همانند بسياري از نويسندگان و هنرمندان هم نسل و هم عصر خود به سياست رو آورد و مدتي را نيز به همين دليل در تعبيد به سر برد ، اما هيچ گاه به عنوان يك چهره سياسي صرف در ايران و جهان معرفي نشد.
" احمد محمود " به دليل بيماري تنگي نفس پس از سال ها درد و رنج ، روز جمعه 12 مهرماه 1381 پيش از به اتمام رساندن آخرين رمانش " مرد خاكستري" در تهران در گذشت.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26541

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'غربت؛ ميهمان ياد "احمد محمود"، برزگداشت محمود در سكوت برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016