شنبه 7 آبان 1384

مهستي شاهرخي جايزه‌ي ويژه‌ي نويسندگان و منتقدان مطبوعات را گرفت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات


كتاب «شالي به درازاي جاده ابريشم» نوشته مهستي شاهرخي كه به درخواست نويسنده از جشنواره‌هاي ادبي كنار گذاشته شده بود، جايزه ويژه ششمين دوره نويسندگان و منتقدان مطبوعات را دريافت كرد.

هيات داوران اين دوره با اكثريت آرا و با تاكيد بر قابليت‌هاي روايي درخشان اين اثر و سادگي، دلنشيني و اثرگذاري و زباني متناسب با حوادث و شخصيتهاي داستان، اين جايزه را به پاسداشت از حقوق مؤلف در ايران و در اعتراض به حقوق پايمال شده نويسنده از سوي ناشر، به مهستي شاهرخي اهدا كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نويسندگان و منتقدان مطبوعات در مرحله نهايي از ميان نامزدهاي اعلام شده براي انتخاب كتاب سال خود به توافق نرسيدند و اثري را به عنوان كتاب سال معرفي نكردند.

احمد غلامي ـ دبير هيات داوران ـ،‌ اسدالله امرايي، علي‌اصغر سيدآبادي، محمدرضا رستمي، حسن محمودي، مهدي يزداني ‌خرم و محمدحسن شهسواري، داوران اين دوره جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات بودند.

اين داوران در بيانيه خود چنين نوشتند: جشنواره‌هاي ادبي راه دشواري را پشت سر مي‌گذارند. داوران هر ساله آثار نويسندگاني را بررسي مي‌كنند كه نويسندگان اين آثار براي خلق اثرشان تنگناهاي زيادي را پشت سر مي‌گذارند. تنگناهاي اقتصادي چون حق‌التاليف نازل، سياسي - مميزي كتاب - و اجتماعي - نهادينه نشدن ‌شان و منزلت نويسنده در اجتماع. در يك كلام نويسندگان ما اثرشان را در شرايطي دشوار به كمال مي‌رسانند و شايد بخشي از شدت علاقه و دلسوزي آنان به اثرشان از همين ناشي مي‌شود. هيات داوران نويسندگان و منتقدان مطبوعات با آگاهي از اين شرايط، بي‌مهري با هر اثر درخورد و شايسته را كاري ناصواب و نسجنيده مي‌داند. از سوي ديگر اين گروه داوري همواره اصرار داشته به اصول خود يعني ديدگاه و سليقه‌اش به ادبيات وفادار بماند و اين نكته كار را براي هيات داوران دشوار كرده است. از يك سو هيات داوران به آثار ارزشمندي كه در اين شرايط متولد شده‌اند واقف است و برخود مسلم مي‌داند آنها را ارج نهد و از سوي ديگر بايد به ديدگاه و اصول خود نيز وفادار بماند. نويسندگان و منتقدان مطبوعات مصمم هستند تا از همه آثار راه يافته به مرحله نهايي خود حمايت و در جهت استيفاي حقوق معنوي آنان تلاش كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در جلسه نهايي هيات داوران نويسندگان و منتقدان مطبوعات، از ميان آثار مرحله نهايي: وقت تقصير ـ محمدرضا كاتب، ماهي‌ها در شب مي‌خوابند ـ سودابه اشرفي، نقطه گريز ـ فرزانه كرم‌پور، آداب بي‌قراري ‍ـ يعقوب يادعلي، مرده كه حالش خوب است ـ احمد آرام، استخوان خوك و دست جذامي ـ مصطفي مستور، مكث آخر ـ يونس تراكمه، عاشقيت در پاورقي ـ مهسا محب‌علي، هتل ماركوپولو ـ خسرو دوامي، من قاتل پسرتان هستم ـ احمد دهقان، ما اينجا هستيم ـ به‌روژ ئاكره‌يي، براي برگزيدن كتابي به عنوان كتاب سال خود به توافق نرسيده و به همين جهت اثري را به عنوان كتاب برگزيده سال خود معرفي نمي‌كند. اما جايزه ويژه خود را به رمان «شالي به درازاي جاده ابريشم» نوشته مهستي شاهرخي كه به درخواست نويسنده از جشنواره‌هاي ادبي كنار گذاشته شده بود، تقديم مي‌كند. هيات داوران با اكثريت آرا با تاكيد بر قابليت‌هاي روايي درخشان اين اثر، سادگي، دلنشيني و اثرگذاري و زباني متناسب با حوادث و شخصيت‌هاي داستان اين جايزه را به پاسداشت از حقوق مؤلف در ايران و در اعتراض به حقوق پايمال شده نويسنده از سوي ناشر به نامبرده اهدا مي‌كند.

مهستي شاهرخي در پيامي به نويسندگان و منتقدان مطبوعات، آورده است: 21 سال است كه در پنج‌هزار كيلومتري شما زندگي مي‌كنم و هميشه دورادور چشمان نگرانم متوجه شماست و قلب هراسانم همراه با گام‌هاي شما حركت مي‌كند. نگذاريم كلمات بين ما جدايي ايجاد كند. شما را نمي‌دانم، ولي من نوشتن به جانم بسته است و با نوشتن نفس مي‌كشم و در هر كجا كه باشم خواب و بيدار، با اشك چشم و خون دل مي‌نويسم و نوشته‌هايم مانند كودكانم هستند.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26973

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهستي شاهرخي جايزه‌ي ويژه‌ي نويسندگان و منتقدان مطبوعات را گرفت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016