دوشنبه 9 آبان 1384

آخرين گرد‌آوري سيروس طاهباز؛ مقاله‌هاي نيما درباره‌ “هنر و شعر و شاعري” براي انتشار آماده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


مجموعه مقاله‌هاي نيما درباره‌ هنر و شعر و شاعري كه توسط سيروس طاهباز در زمان حياتش گردآ‌وري و براي انتشار تدوين شده بود، براي انتشار آماده است.

به گزارش خبرنگار كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين اثر با نظارت خانواده طاهباز ازسوي نشر نگاه در آينده‌اي نزديك منتشر مي‌شود.

سيروس طاهباز كه در سال 1318 در بندر انزلي متولد شد، در سال 77 و در سن 59 سالگي درگذشت.

وي ازجمله نويسندگان كودك و نوجواني بود كه در سالهاي 1346 تا 1357 به واسطه سرپرستي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به همكاري با افرادي ازجمله احمدرضا احمدي و فاطمه معتمدآريا در تاليف ونگارش و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي براي كودكان اشتغال داشت.

از او تاليف و ترجمه ‌هاي بسياري منتشر شده است كه “آهو و پرنده‌ها” (سال انتشار 49)، “توكايي در قفس” و “كندوهاي شكسته” (هر دو منتشرشده در سال 50)، “غول و نقاش” (انتشار 79) و داستانهايي براي كودكان از اين جمله‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ترجمه و گرد‌آوري شعرهاي سروده شده درباره فلسطين با عنوان “تپه آويشن” و “يادگار دوست”، “صبح دميد”، “هديه حيوانات”، “سبزي‌هاي شاد”، “علي كوچيكه و دوستانش”‌، به همراه “خروس‌جنگي بي‌مانند” درباره زندگي و هنر هوشنگ ايراني،‌ “صمد بهرنگي و ماهي سياه دانا”‌، “كماندار بزرگ كوهساران” درباره نيما با مقدمه سياوش طاهباز از ديگر آثاري هستند كه از وي در فاصله سال 77 تا به امروز منتشر شده‌اند.

وي از جمله مؤلفاني بود كه بخش عمده‌اي از آثارش به بررسي و معرفي اشعار و نظريه‌هاي شعري نيما يوشيج اختصاص يافت.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26991

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرين گرد‌آوري سيروس طاهباز؛ مقاله‌هاي نيما درباره‌ “هنر و شعر و شاعري” براي انتشار آماده است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016