شنبه 14 آبان 1384

ليلي گلستان: يكي از جامع ترين مجموعه هاي هنرهاي تجسمي منتشر مي شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مجموعه" هنرهاي تجسمي" كه به سرپرستي" ليلي گلستان" تا به امروز 20 جلد آن منتشر شده است 100 جلد مي شود .
"ليلي گلستان" مترجم و سرپرست گروه ترجمه مجموعه " هنرهاي تجسمي " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا, گفت‌‏: مجموعه "هنرهاي تجسمي" يك مجموعه 100 جلدي است كه تا به امروز 20 جلد آن منتشر شده است كه هر جلد آن اختصاص به هنرمندان عرصه هنرهاي تجسمي دارد. كه اصل اين كتاب به زبان انگليسي است كه توسط گروهي كه سرپرستي آن را بر عهده دارم به فارسي برگردانده مي شود .
وي درادامه تصريح كرد : اين مجموعه به هنرمندان تجسمي غرب اختصاص دارد ، و هر جلد اين مجموعه مقاله اي است كه توسط خود هنرمند و يا توسط هنرمندان مشهور نوشته شده است . البته براي تكميل كردن اين مجموعه در هر سري يك جلد را به يك هنرمندان ايراني اختصاص داده ايم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مترجم كتاب " ميرا " در پايان گفت: مدت 3 سال كه ترجمه اين مجموعه را آغاز كرده ايم كه تا به امروز 20 جلد آن منتشر شده است و تا اواخر سال نيز 10 جلد ديگر آن منتشر خواهد شد. مجموعه هنرهاي تجسمي در ابتدا توسط" نشر فرزان" منتشر مي شد ، اما در حال حاضر "نشر ديگر" مسووليت نشر اين مجموعه را به عهده گرفته است .

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27168

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ليلي گلستان: يكي از جامع ترين مجموعه هاي هنرهاي تجسمي منتشر مي شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016