شنبه 14 آبان 1384

از اواخر دوران قاجاریه تا امروز، "ریشه های تجدد در شعر معاصر فارسی" مکتوب می شود، مهر

" طلیعه تجدد در شعر معاصر فارسی " عنوان کتابی به قلم دکتر احمد کریمی حکاک است که روند تجدد در شعر معاصر فارسی را مورد بررسی قرار می دهد .
به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، " احمد کریمی حکاک " استاد دانشگاه جان هاپکیمزدرامریکاست و به تدریس نقد ادبی و ادبیات تطبیقی می پردازد . وی پیشتر کتاب " طلیعه تجدد در شعر معاصر فارسی " را برای تدریس به دانشجویان خود به زبان انگلیسی نوشته وبه چاپ رسانده است .


کتاب مذکور توسط دکترمسعود جعفری و با همکاری دکتراحمد کریمی حکاک ترجمه ودر 450 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه توسط نشر" مروارید " منتشر خواهد شد .

دکتر احمد کریمی حکاک در این کتاب ریشه های تجدد و مسائلی که منجر به تجدد و مندرنیته در شعر معاصر فارسی شده را از اواخر دوران قاجار تا به امروزمورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه های جدید نقد ادبی اشعار شاعران بزرگ معاصر فارسی را نقد و تحلیل کرده است .

به گزارش مهر ، " قزاق "عنوان کتابی دیگربه قلم محمود پوشالچی است که توسط همین مرکز انتشاراتی به چاپ می رسد ، این کتاب درخصوص دوران پادشاهی رضاخان و بر اساس اسناد وزارت خارجه تهیه و تنظیم شده و کارتدوین و گرد آوری و ترجمه آن توسط پوشالچی صورت گرفته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کتاب " قزاق " کتابی به عنوان سند صرف نیست و سندی تحلیل شده و شناختی از دوران رضاخان می باشد ، این کتاب در 1000 صفحه و در شمارگان 2200 نسخه مراحل پایانی چاپ را سپری می کند .

همچنین " امیرزاده کاشیها " کتابی از دکتر پروین سلاجقه با نقد اشعار احمد شاملو در راه انتشار است ودر700 صفحه و با شمارگان 2200 نسخه منتشرخواهد شد ، این کتاب فعلا مراحل پایانی انتشار را می گذراند .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27173

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از اواخر دوران قاجاریه تا امروز، "ریشه های تجدد در شعر معاصر فارسی" مکتوب می شود، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016