چهارشنبه 2 آذر 1384

خبر ويژه کيهان: الکساندر در رفت!

الكساندر رهبري داماد سابق رئيس پليس رژيم آپارتايد در افريقاي جنوبي كه در مطبوعات داخلي با نام علي رهبري معرفي مي شود از رهبري اركستر سمفونيك تهران كنار رفت. وي كه با حمايت مشكوك و عناصر پشت پرده بعد از سال ها اقامت در خارج از كشور و اجراي برنامه در غرب و اسرائيل به ايران آمد بعلت فشار افكار عمومي هنرمندان و عدم همخواني وي با ارزش هاي انساني و اخلاقي جامعه با بهانه قراردادن عناوين ديگر و عدم تأمين حقوق خود از كار كناره گيري كرد. لازم به ذكر است وي ماه گذشته در خارج از كشور مقيم بود. روزنامه كيهان پيشتر با درج خبري نسبت به اين موضوع مطلبي را منتشر كرده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27549

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبر ويژه کيهان: الکساندر در رفت!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016