سه شنبه 6 دي 1384

حج: الگوی زندگی دینی، با حضور عبدالکریم سروش، لندن، ۳۱ دسامبر ۱۰ دی

حج: الگوی زندگی دینی

با حضور:

- دکتر عبدالکریم سروش

برنامه با قرائت قرآن کریم و ارائه تحلیلی از اخبار هٿتگی آغاز خواهد شد.
ورود برای همگان آزاد است.

تاریخ و زمان:
Saturday 31 December 2005 19:30
(۱۰ دی ۱۳۸۴ ۱۹:۳۰)

مکان: No. 30-32 Southerton Road. Hammersmith. London W6 0PH

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28128

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حج: الگوی زندگی دینی، با حضور عبدالکریم سروش، لندن، ۳۱ دسامبر ۱۰ دی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016