يكشنبه 30 بهمن 1384

برخي مجموعه‌هاي شعر خسرو گلسرخي تجديد چاپ مي‌شوند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


با پايان يافتن چاپ برخي از مجموعه‌هاي شعرهاي خسرو گلسرخي، تعدادي از اين عنوان‌ها براي تجديد چاپ آماده مي‌شوند.

به‌گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چاپ پنجم مجموعه «اي سرزمين من» اين شاعر در حال حاضر رو به اتمام است كه ازسوي انتشارات نگاه براي چاپ ششم آماده مي‌شود.

هم‌چنين نشر فرهنگ كاوش نيز كه دو عنوان از كتاب‌هاي گلسرخي را منتشر كرده بود، تجديد چاپ آن‌ها را در برنامه كاري خود دارد كه البته اين امر را به وضعيت بازار نشر و درخواست براي مجموعه شعر منوط مي‌داند.

«‌دستي ميان دشنه و دل» و «پرنده خيس» عنوان‌هاي اين آثار هستند كه چاپ نخست مجموعه دوم تمام شده است.

«گزينه اشعار» اين شاعر به انتخاب مجيد روشنگر كه در سال 52 يك‌بار منتشر شده و نيز مجموعه مقاله‌هاي گلسرخي درباره هنر و ادبيات با عنوان «بيشه بيدار» نيز كه يك‌بار قبل از انقلاب و بار دوم در سال 66 تجديد چاپ شده‌ است، نيز از ديگر آثار او هستند كه در حل حاضر، ناشر براي تجديد چاپ آن‌ها قصد ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خسرو گلسرخي - شاعر و منتقد ادبي - در دوم بهمن‌ماه سال ‌1322 در رشت به دنيا آمد. در سال ‌1346 به تهران آمد و در زمستان سال ‌1352 در محكمه‌ي نظامي رژيم پهلوي محاكمه شد. او در دفاعيات خود در اين دادگاه گفت: من در دادگاهي كه نه قانوني بودن و نه صلاحيت آن را قبول دارم، از خود دفاع نمي‌كنم.


وي سرانجام در سحرگاه ‌29 بهمن ‌1352 اعدام شد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28905

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برخي مجموعه‌هاي شعر خسرو گلسرخي تجديد چاپ مي‌شوند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016