پنجشنبه 4 اسفند 1384

اي دل سيمين؛ وطن بند طپيدن هاي توست، شعري از داريوش لعل رياحي برای سيمين بهبهاني

تقديم به خانم سيمين بهبهاني

صبر كن . بايد هنوز از بام سختي ها گذشت
از تو مي بايد شنيد. از اين همه آوا گذشت

مي توان درس صلابت؛ از دل گنجي گرفت
مي توان همچون فروهرها؛ سپند آسا گذشت

مي توان با همصدايي؛ ديو را در شيشه كرد
روي بال شعر تو؛ از جهل ؛ بي پروا گذشت

مي توان با هر سرودت؛ پردة ظلمت دريد
كاوه سان ؛ با خيل ياران؛ همدل و هم پا گذشت

خاك گلگون وطن را؛ طوطياي ديده كرد
با شعار دوستي ؛ از معبر دنيا گذشت

اي دل سيمين؛ وطن بند طپيدن هاي توست
خيز از بستر؛ پر از شور و توان شو ؛ تا گذشت

گوهر ناياب جاني؛ اي زبان حق طلب
نادري ؛ دريا دلي سيمين؛ نگو از ما گذشت

داريوش لعل رياحي
چهار شنبه سوم اسفند ماه 1384
Dlr1266@hotmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28959

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اي دل سيمين؛ وطن بند طپيدن هاي توست، شعري از داريوش لعل رياحي برای سيمين بهبهاني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016