جمعه 12 اسفند 1384

معرفی کتاب "خاطرات من و آقا" اثر طنزنويس اسد مذنبی، با حضور نويسنده، مونترآل، ۵ مارس

بنیا د فرهنگی نیما برگزار میکند:

معرفی کتاب با حضور نویسنده

"خاطرات من و آقا"

اثر طنز نویس اسد مذنبی

مکان: کتابخانه نیما
5206 Decarie # 3
Montreal H3X 2H9
جنب Tim Horton

زمان: یکشنبه 5 مارس 2006
ساعت: 15:30 تا 17:30

در فاصله سخنرانی و پرسش پاسخ با نویسنده،
با چای، قهوه و شیرینی
در خدمت شرکت کنندگان خواهیم بود

Tel: 514-485 3652
email: nimalibrary@yahoo.ca

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29102

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معرفی کتاب "خاطرات من و آقا" اثر طنزنويس اسد مذنبی، با حضور نويسنده، مونترآل، ۵ مارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016