جمعه 26 خرداد 1385

مراسم نکوداشت فرامرز پايور و يادمان ابوالحسن صبا، ايسنا

- انتقاد ازسرود ايران درجام جهانی و زيره به کرمان بردن!
- استادپايور از موسيقی بد و مسموم کننده روح نگران است


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و هنر - موسيقی


سيد عباس سجادی مدير موسيقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درمراسم نکوداشت استاد فرامرز پايور و يادمان استاد ابوالحسن صبا از آثار موسيقايی توليد شده برای جام جهانی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار هنری ايسنا، سجادی که عصر روزچهارشنبه در فرهنگسرای هنر تهران سخن می گفت افزود : چرا در ميان کاروان عريض و طويل اعزامی به اين عرصه بين المللی افرادی، که موسيقی ملی و اصيل ايران را بردوش می کشند حضورندارند؟ شنوندگان موسيقی‌های مختلف و رنگارنگ با چه طعم و مشخصه ای موسيقی ايرانی را تشخيص خواهند داد؟

وی باانتقاد ازآنچه که باعث انتخاب يک سويه ازبين يک نوع موسيقی بارنگ وبوی غيرايرانی درعرصه جهانی شده است،اين انتخاب را به مثابه ی « زيره به کرمان بردن» توصيف کرد.

سجادی درادامه گفت: هنرآنگاه می تواند جهانی باشد که بيش از هرچيزی بومی باشد، دردهه های اخير درهنرهايی موفق بوده ايم که برايرانيت آثارتاکيد کرده ايم.

وی درادامه تصريح کرد: سرود واره‌هايی که حتی در داخل کشور بااقبال مواجه نشده اند چگونه می توانند کالاهای قابلی برای صادرات باشند؟ اثری که درکلام ۱۷بيتی آن، ۱۶غلط نگارشی وجوددارد چه قدر می تواند موثرباشد؟ آن هم درسرزمينی که بزرگانی چون فردوسی ، حافظ ، مولانا ، سعدی ، شهريار، صبا ، تجويدی ، کسايی، شهناز ، پايور وشجريان درآن به دنيا آمده اند.

وی ادامه داد:بی شک، نکوداشت استاد فرامرز پايور که سال های دراز عمر گرامی خود را صرف اشاعه‌ی موسيقی اصيل ايرانی و پرورش شاگردان زبده کرده است و يادمان استاد او، استاد ابوالحسن خان صبا، هنرمند بی بديل با آثاری ماندگار در جهان هنر و جمعی ديگر از پيروان ايشان، نکوداشت فرهنگ کهن اين،کهن ديار هنرخيز است.

به گزارش ايسنا،همچنين پرويز مشکاتيان نيز در پيام خود به برگزاری اين مراسم گفت: اگر صبا را به حق پدر موسيقی ايران بناميم، فرزند خلف او، کسی جز پايور نيست. بزرگ استادی که با پايوری و پايداری موسيقی اين مرز و بوم را داشت و آن راجهانی کرد. او موسيقی را از خلوت به درآورد و آفتابی کرد، جانی تازه درآن دميد و آن سان که آرش کمانگيرجانش را تيرکمانش نهاد ونغمه های اين مرزو بوم را به هزاران فرسنگ آن سوتر معرفی کرد، به يمن حضورجانهای پرشوروشعوری چون پايور، موسيقی ازپای نيافتاده و به سمت نوزايی وبهزايی حرکت کرد.

حسين دهلوی نيز دراين مراسم گفت : نام صبا ، نامی آشناست . اين هنرمند خدمات زيادی به رشد هنرموسيقی کرد.او يکی از نوابغ موسيقی ما بود که يادگارهای بسياری از خود برجا گذاشت.

وی همچنين اظهار اميدواری کرد: چنين مراسمی تکرار شود، تا نسل های نو با بزرگان کشور بيشتر آشنا شوند.

دهلوی همچنين باانتقاد ازموسيقی صداوسيما مدعی شد: در راديو و تلويزيون ناآگاه ترين افراد را به عنوان مسئول موسيقی می گذارند!

وی همچنين دراظهاراتی با تکرار حرفهای هميشگی خود درباره اپرای مانی ومانا گفت: معتقدم اگر می بينند که به موسيقی احتياجی نيست آن راحذف کنند، ودرغيراينصورت از آن حمايت کرده وبه آن توجه کنند.

به گزارش ايسنا،در بخش ديگری از اين مراسم،هوشنگ ظريف ازاساتيد موسيقی ايرانی واز دوستان نزديک پايور با ذکر خاطراتی از اين هنرمند، ازمهمترين ويژگيهای پايور را انضباط مثال زدنی او دانست.

اين نظم و همنشينی باعث شده بود تا شاگردان او قبل از سازهايشان ، دل هايشان با هم کوک و نزديک باشد.

محمدمهدی عسگرپورمعاون هنری رئيس سازمان فرهنگی هنری شهرداری نيزدرسخنانی گفت: برگزاری بزرگداشتهايی برای اساتيد هنر از جمله برنامه‌های اين سازمان‌ است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عسگرپوراظهار اميدواری کرد: بتوانيم چنين مراسمی را در حوزه‌های مختلف داشته باشيم . البته چنين برنامه‌هايی را نيز در سازمان پيش‌رو داريم.

درادامه اين مراسم فيلم کوتاهی ازاستاد پايور به نمايش درآمد، که دراين فيلم استاد پايور با انتقاد از نوعی موسيقی که با عناوينی چون موسيقی روز خوانده می شود. اين نوع موسيقی راموسيقی بد ومسموم کننده روح توصيف کرد .

پايوردربخش ديگری از سخنان خود دراين فيلم ، اظهار اميدواری کرد:هنرمندان موسيقی اصيل به راهی بروند که تمام طبقات جامعه اعم از روحانيون، اساتيد دانشگاه ومهندسين ،موسيقی را کمترازعبادت،تدريس دانشگاه ومهندسی ندانند.

در خلال برگزاری اين آيين، نصرالله شيرين‌آبادی يکی از اساتيد عرصه موسيقی قطعاتی را از استاد پايور با ساز ويلون به اجرا درآورد وهمچنين برای نخستين‌بارارکستر نغمه جوان وابسته به موسسه نغمه شهر به سرپرستی محمدعلی کيانی نژاد به اجرای قطعاتی ازاستاد پايور و استاد ابوالحسن صبا پرداختند.

اجرای دو نوازی تنبک‌ و سنتور توسط استاد محمد اسماعيلی و سعيد ثابت و اجرای تکنوازی سنتور توسط نادرسنکی از برنامه‌های ديگر اين بزرگداشت بود.

در پايان اين مراسم در جهت تقدير از هنرمندان تنديسی به رسم ياد بود به اساتيدی همچون پايور، درويشی، عارفی، محمد موسوی و فرهودی اهدا شد.

دراين برنامه هنرمندان مطرحی چون شهرام ناظری ، سعيد فرج پوری، احمد ابراهيمی ، صديق تعريف، مهدی آذرسينا،فريدون حافظی،امين الله رشيدی و تعداد ديگر حضور داشتند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30536

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم نکوداشت فرامرز پايور و يادمان ابوالحسن صبا، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016