پنجشنبه 1 تير 1385

خود ارضایی از دیدگاه علمی و روانشناسی، سخنرانی راديويی مژگان کاهن در راديو "فردا ۲۵" سوئد، ۲۴ ژوئن، پخش مستقيم از اينترنت

سخنرانی راديويی مژگان کاهن در راديو "فردا ۲۵" سوئد

زمان:شنبه ۲۴ ژوئن ساعت ۲۲ به وقت اروپای غربی ۲۳.۳۰ به وقت ايران و ۲۱ به وقت لندن

موضوع:خود ارضايی از ديدگاه علمی و روانشناسی

در اين گفتار سعی خواهد شد در ابتدا در ارتبا ط با خود ارضايی وطرز تلقی آن در در تاريخ غرب صحبت شود سپس به بررسی پديده ی خود ارضايی در کودکان و نوجوانان و نيز زنان و مردان از ديدگاه علمی و روانشناسی پرداخته خواهد شد. اين برنامه مستقيم می باشد و پس از گفتاربه پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

آدرس اينترنتی
http://www.gnf.nu
هنگام ورود به اين سايت در ستون راست سايت، زير نام "فرکانس 102.6"، روی کلمه "Lyssna LIVE" کليک کنيد.

يا روی موج کوتاه اف. ام فرکانس 102.6

برای طرح سئوال و گفتگو در حين برنامه، با اين شماره تلفن تماس حاصل نمائيد: ۰۰۴۶۳۱۳۳۵۱۲۵۱
يا ۰۰۴۶۳۱۳۳۵۱۲۵۲

[وبلاگ مژگان کاهن]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

16 ارديبهشت » بلوغی در تنهایی، مژگان کاهن
Copyright: gooya.com 2016