سه شنبه 6 تير 1385

همكاری با شجريان، ناظری و عليزاده در برنامه های آينده اركستر سمفونيك، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و هنر - موسيقي


نادر مشايخي گفت: در برنامه‌هاي آينده اركستر سمفونيك تهران قرار است از موسيقي دانان مطرح موسيقي ايراني همچون محمدرضا شجريان ،حسين عليزاده و شهرام ناظري براي همكاري با اركستر سمفونيك دعوت كنيم.

رهبر ثابت اركستر سمفونيك تهران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، بااشاره به همكاري گذشته ي خود با برخي از اين هنرمندان درخارج از كشور گفت: ما ايده‌هاي بسياري براي اركستر سمفونيك تهران داريم كه استفاده از هنرمندان مطرح موسيقي ايراني يكي از اين برنامه هاست.

به گزارش ايسنا، اركسترسمفونيك تهران قرار است، اواخر مرداد ماه شش كنسرت را در آلمان برگزار كند كه يكي از آنها در اپراي برلين خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ارکستر سمفونيک تهران به رهبري نادر مشايخي، نخستين اجراي خود در سال جديد را چندي پيش برگزار كرد. آخرين اجراي ارکستر سمفونيک تهران در بهمن ماه سال گذشته و به رهبري لوريس چکناوريان بود . نادر مشايخي حدود دو ماه است که رهبري ثابت اين ارکستر را برعهده گرفته است.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30748

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همكاری با شجريان، ناظری و عليزاده در برنامه های آينده اركستر سمفونيك، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016